Op 1 december is onze oud-collega dr. Hans van de Braak overleden. Hans heeft een heel lange geschiedenis bij de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences. Hij was sinds 1969 verbonden aan wat toen nog heette de Faculteit der Sociale Wetenschappen. Eerst bij de vakgroep Sociaal Economisch Beleid en daarna onder leiding van zijn promotor professor Jan Berting bij Algemene Theoretische Sociologie en later Algemene Sociologie. Hij promoveerde in 1981 op het proefschrift ‘Belastingweerbaarheid: een proeve van fiscale sociologie’

Hij heeft mede een belangrijke rol gespeeld bij het opzetten van een specialisatie ‘technologie’ binnen de opleiding Sociologie en hield zich daarbij bezig met onderwijs op het gebied van technologische verandering.

Zoals hij vertelde in zijn afscheidsinterview in Erasmus Magazine (2016) vond hij het belangrijk om altijd een open mind te hebben, nieuwsgierig te zijn, en dat je altijd uit je comfort zone moet proberen te stappen.

Dit heeft hij niet alleen in zijn jonge jaren gedaan door tijdens zijn studie aan te monsteren bij de Holland-Amerika Lijn, maar heeft zich ook in zijn latere leven opnieuw weten uit te vinden door zijn overstap in 2001 naar de nieuwe opleiding Psychologie. Hier maakte hij zich snel dit nieuwe vakgebied eigen. Hij verdiepte zich zodanig in de Evolutionaire psychologie dat hij er later nog een prachtig handboek over heeft geschreven. In het onderwijs wist hij op zijn eigen wijze vele studenten te boeien met een zijn veelzijdige kennis, eerst bij sociologie en later bij psychologie in de Evolutionaire psychologie, Geschiedenis van de psychologie en wetenschapsfilosofie. Dit is hij na zijn officiële pensionering nog blijven doen.

Gedurende zijn hele carrière heeft hij vele boeken op zijn naam uitgebracht. Verhalen door nieuwsgierigheid gedreven zoals boeken over taboes, over de evolutie van de creativiteit, over de obsessie van de mens met technologie. Eenmaal was de aanleiding een zwaar auto-ongeluk dat hem was overkomen, en waardoor hij na zijn herstel twee boeken schreef over de sociologie van de auto en het autorijden. Naast zijn werk was hij een begenadigd muzikant die regelmatig optrad met een band.

Hij was een belezen en aardige collega, met vaak opmerkingen die tot nadenken aanzetten. Hij heeft altijd op een creatieve manier zijn eigen plek weten te vinden en maken in de vele jaren dat hij bij de faculteit actief was. Iemand die zichzelf steeds weer op een andere manier heeft uitgevonden.

Ons medeleven gaat uit naar zijn twee zonen en zijn verdere familie.

Management Team Erasmus School of Social and Behavioural Sciences
Prof.dr. Victor Bekkers, decaan

Department of Public Administration and Sociology
Prof.dr. Arwin van Buuren, afdelingsdirecteur

Department of Psychology, Education and Child Studies
Dr. Daphne van de Bongardt, afdelingsdirecteur