Het radioprogramma Nieuws en Co heeft de cijfers opgevraagd bij studiefinancier DUO en liet partijleider Pieter Omtzigt van NSC in de uitzending van vrijdagavond reageren. Omtzigt verwacht de komende jaren een sterke toename.

In 2021 kregen ruim negenduizend internationale studenten studiefinanciering en in 2022 waren het er twaalfduizend. Het huidige kalenderjaar is nog niet voorbij, maar in 2023 zullen het er dus ongeveer 14,5 duizend zijn. Dat is één op de acht à negen internationale studenten.

Bijbaan

Jongeren uit andere EER-landen kunnen hier in principe tegen dezelfde voorwaarden studeren als studenten uit Nederland. Ze betalen het lage, wettelijke collegegeld (anders dan studenten van buiten Europa).

Ze krijgen ook recht op studiefinanciering als ze naast hun studie een bijbaan hebben. Voorheen moesten ze dan minstens 56 uur in de maand werken. Na rechtszaken is die norm verlaagd naar 32 uur of – als ze hier al een poos werken – 24 uur.

Het viel te verwachten dat internationale studenten vaker studiefinanciering zouden aanvragen. Per september is immers de basisbeurs ingevoerd, die voor uitwonende studenten 275 euro per maand bedraagt (dit studiejaar tijdelijk 164 euro per maand hoger).

Banenmarkt internationale studenten (groot) – Illustratie Elzeline Kooy

Lees meer

Internationals willen blijven als ze werk hebben

Werk en woonruimte geven vaak de doorslag voor internationale afgestudeerden om hier te…

Inperken

Omtzigt verwacht een flinke toename van het aantal internationale studenten met studiefinanciering, zegt hij in Nieuws en Co. Hij wil de internationalisering flink inperken door het hoger onderwijs weer goeddeels Nederlandstalig te maken. Bovendien wil hij binnen Europa onderhandelen over de regels voor de toekenning van studiefinanciering.

Universiteiten en hogescholen waarschuwen tegen drastische maatregelen die de komst van buitenlandse studenten hinderen. De politiek wil het kind met het badwater weggooien, menen ze.

Doorslaan

Ook D66 waarschuwt daarvoor. “Op sommige plekken knelt het inderdaad, maar in de basis is internationalisering iets positiefs”, zegt Tweede Kamerlid Jan Paternotte. “Uit onderzoek blijkt dat het netto meer geld oplevert dan het kost, ook als veel studenten weer weggaan.”

Iets meer grip op internationalisering vindt hij een goed idee, maar andere partijen willen veel verder gaan. Paternotte: “Ik ben erg bang dat we gaan doorslaan. In Denemarken deden ze dat ook en die zijn er nu radicaal van teruggekomen. Daar trok het bedrijfsleven al snel aan de bel.”

En het groeiende aantal buitenlandse studenten met Nederlandse studiefinanciering? “Dat valt eigenlijk reuze mee, zoveel zijn het er niet”, vindt Paternotte. “Sommige partijen zien alles rond internationalisering in een negatief licht, zoals Engelstalig onderwijs of de studiefinanciering. Maar we hebben hier ook tekorten op de arbeidsmarkt en die studenten hebben bovendien een bijbaan. Het levert ook echt wat op.”

1 kerstkaart drukken wiersema

Lees meer

Fraudejagers DUO vangen vooral studenten met migratieachtergrond. ‘Dat buurtonderzoek was grote bullshit’

In de strijd tegen misbruik van de basisbeurs bellen controleurs bij studenten aan. Die…