Als goed voorbeeld verwijst de motie naar de Universiteit Maastricht, die komend studiejaar MeToo-lessen gaat geven. Tijdens de introductieweken krijgen eerstejaarsstudenten daar voorlichting over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Volgens de motie is dit ‘cruciaal voor het vastleggen van gedragsnormen’.

Van links tot rechts vinden partijen het een goed idee om hiernaar te kijken. Alleen PVV, FvD, JA21 en Pieter Omtzigt stemden tegen.

Verplicht?

Toen de motie vorige week werd ingediend zei onderwijsminister Robbert Dijkgraaf dat het Maastrichtse voorbeeld hem aansprak. In die zin kon hij ‘de gedachte achter de motie’ wel onderschrijven. Hij voert ook al beleid in die richting, zegt hij.

Zo ondersteunt hij het voorlichtingsproject Gelijkspel van het expertisecentrum Rutgers, dat studieverenigingen en studenten tijdens de komende introductieweken van gratis workshops over seksualiteit voorziet.

Maar moet de overheid zulke voorlichting in de curricula verplichtstellen? Dat zou volgens de minister indruisen tegen de academische vrijheid. Maar hij wilde de motie niet afkeuren ‘als u mij toestaat om op een andere manier uitvoering te geven aan deze motie, door in gesprek te gaan met de instellingen en dit initiatief onder de aandacht te brengen’. PvdA-Kamerlid Songül Mutluer kon daar mee leven.

Consent workshops seksueel grensoverschrijdend gedrag studenten verenigingen 1 – Pauline Wiersema

Lees meer

Studentenverenigingen zetten in op seksuele voorlichting tijdens de ontgroening

Nieuwe leden van Laurentius, RSC/RVSV en Skadi kregen tijdens de kennismakingstijd…

Meer voorlichting

Uit onderzoek van Amnesty Internationaal blijkt dat 1 op de 10 vrouwelijke studenten tijdens de studententijd wordt verkracht. Na een reeks van spraakmakende incidenten bij studentenverenigingen hebben de verenigingen zich ten minste op papier voorgenomen om seksueel overschrijdend gedrag te voorkomen. De besturen faciliteren workshops en cursussen.

In juni zegde Dijkgraaf extra miljoenen toe om de sociale veiligheid aan universiteiten en hogescholen te verbeteren.

Uitslag enquete seksueel grensoverschrijdend gedrag – Esther Dijkstra

Onderdeel van de Special

Seksueel grensoverschrijdend gedrag onder studenten

Twee op de drie studenten geeft in een onderzoek van Erasmus Magazine aan dat ze weleens…