Vanaf september kunnen studenten weer een basisbeurs ontvangen. Het gaat om 110 euro per maand voor thuiswonende studenten en 275 euro per maand voor studenten die uit huis zijn. Die laatste groep krijgt er komend studiejaar ook nog eens 164 euro bovenop vanwege de hoge inflatie.

Maar studenten moeten die beurs wel aanvragen. Dat kan vanaf maandag 19 juni via MijnDUO. Studenten krijgen het geld dus niet automatisch op hun rekening gestort. Het gaat immers om een ‘lening’, die pas kwijtgescholden wordt als studenten binnen tien jaar hun diploma behalen.

Geld lenen schuld sparen financiering student blut portemonnee cash Stock illustratie klein – Migle Alonderyte

Lees meer

Na acht jaar is de nieuwe basisbeurs nu echt terug

De Eerste Kamer heeft dinsdagmiddag unaniem ingestemd met de terugkeer van de basisbeurs…

Hoeveel jaar?

Studenten hebben recht op een basisbeurs voor de ‘nominale’ duur van hun opleiding. Duurt je opleiding vier jaar, dan heb je recht op vier jaar basisbeurs. Ouderejaars moeten eerdere studiejaren ervan aftrekken.

Zit je nu in het eerste jaar van een vierjarige opleiding, dan heb je straks nog drie jaar recht op de basisbeurs. Ben je nu al vierdejaars, dan loop je de basisbeurs dus mis. Als je een master gaat doen, kun je hem weer aanvragen.

Acht jaar weg

De basisbeurs is acht jaar weggeweest. Het toenmalige kabinet van VVD en PvdA schafte hem af met steun van D66 en GroenLinks. Maar de politieke wind is gekeerd en gisteren heeft de voltallige Eerste Kamer ingestemd met de terugkeer.

Het ministerie schat dat 435 duizend studenten gebruik kunnen maken van de nieuwe basisbeurs, waaronder zo’n 124 duizend eerstejaars.

EM illustratie 15 nov 2020 Wiersema financien lening budget-03 geld duo studenten basisbeurs studiefinanciering aanvullende beurs

Lees meer

12 vragen en antwoorden over de basisbeurs

De Tweede Kamer heeft dinsdagmiddag unaniem ingestemd met de terugkeer van de basisbeurs.…