Het ISO is een van de twee landelijke organisaties die in de politiek de belangen van studenten behartigen. De achterban bestaat uit de studenten van centrale medezeggenschapsraden aan hogescholen en universiteiten.

De andere landelijke organisatie is de Landelijke Studentenvakbond, die eerder deze maand ook een nieuw bestuur verkoos. Die heeft zijn wortels in de lokale studentenbonden.

De nieuwe ISO-voorzitter, Demi Janssen, is tweedejaars student liberal arts & sciences aan de Universiteit Maastricht. Al op de middelbare school stortte ze zich in de medezeggenschap. Verder was ze onder meer voorzitter van de Jongerenraad in Venlo en zat ze in de universiteitsraad. Ze haalde op haar 18de het lokale nieuws toen ze in veertien vakken eindexamen deed aan het gymnasium.

De 22-jarige Daniël van Brussel is bijna klaar met zijn masteropleiding bestuur & beleid aan de Universiteit Utrecht. Zijn afstudeerstage doet hij bij de politie. Hij neemt de interne organisatie van het ISO onder zijn hoede.

Rotterdammer

De nieuwe penningmeester is de 19-jarige Luca Hellings, tweedejaars student aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij volgt er een dubbelstudie in de economie en rechten, en daarnaast een deeltijdbachelor filosofie.

De politieke belangenbehartiging komt in handen van de 20-jarige Jorgen Blom, bachelorstudent aan de European Law School van de Radboud Universiteit Nijmegen.

Hbo

De enige die ook in het hbo studeerde is het aankomende algemeen bestuurslid Lotte Jansen (24 jaar). Zij deed een bachelor European studies aan Zuyd Hogeschool en volgt nu de master politicologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Binnen de master volgt ze de specialisatie gender equality, diversity & inclusion.

Het nieuwe bestuur wordt nu ingewerkt. Het neemt vanaf 24 juni het stokje over van het huidige bestuur.

LSVb bestuur 2023-2024

Lees meer

Rotterdamse student gaat LSVb leiden

De 21-jarige student Elisa Weehuizen van de Erasmus Universiteit Rotterdam wordt de…