Huishoudens met een laag inkomen kregen vorig jaar een energietoeslag van 1.300 euro van hun gemeente. Het kabinet adviseerde echter om studenten van deze regeling uit te sluiten. Utrecht deed dat.

De student woont in een zelfstandige studio, heeft een laag inkomen en betaalt zelf zijn energiekosten. Hij voldoet aan de voorwaarden voor de energietoeslag. De gemeente mag hem niet discrimineren omdat hij student is, vindt de rechter.

Minima

De gemeente bracht er van alles tegenin. De woonsituatie van studenten zou vaak anders zijn dan die van huishoudens die onder het minimabeleid vallen. Ook zouden studenten naar verhouding minder hard worden getroffen door de hoge energieprijzen. De rechtbank vond het allemaal niet goed onderbouwd.

En de ‘individuele bijzondere bijstand’ waar studenten een beroep op kunnen doen? Dat vindt de rechtbank geen goed alternatief. De voorwaarden daarvoor zijn namelijk strenger dan de voorwaarden voor de eenmalige energietoeslag.

Vaker

Tegen de uitspraak van vandaag kan de gemeente Utrecht in hoger beroep gaan. Maar het is de vraag of dat zin heeft. Studenten winnen vaker rechtszaken van onwillige gemeenten. De eerste was in Nijmegen, en daarna volgden meer zaken. Afgelopen februari floot de rechter bijvoorbeeld de gemeente Amsterdam terug.

De gemeente Rotterdam sluit studenten ook uit van de energietoeslag. Sommige Rotterdamse studenten gaan in hoger beroep. Het is volgens de wethouder mogelijk dat een Rotterdamse student de rechtszaak ook gaat winnen.

Het kabinet blijft ondanks felle kritiek van de oppositie volhouden dat studenten eigenlijk niet in aanmerking zouden moeten komen voor de energietoeslag. De energietoeslag van 2023 mogen studenten ook niet krijgen; de Raad van State hekelde die koers van het kabinet.

Er zijn overigens ook gemeenten die studenten wél in aanmerking laten komen voor de energietoeslag.

energietoeslag-energie-stroom-gas-electriciteit_Femke-Legue.jpg

Lees meer

Gemeente Rotterdam gaat tegen advies in en sluit studenten uit van energietoeslag

De gemeente Rotterdam blijft bij haar besluit: studenten krijgen geen energietoeslag. De…