De master Arbeidsrecht is de enige master van de Erasmus Universiteit die van de gids het keurmerk ‘excellent’ krijgt. De beoordelingen uit de Keuzegids komen van de antwoorden uit de Nationale Studenten Enquête van het voorjaar van 2022. Vorig jaar kreeg Arbeidsrecht ook al de hoogste beoordelingen bij alle onderdelen.

appels-peren-opleidingen-vergelijken-keuzegids-excellent-rankings-bas-van-der-schot

Lees meer

13 ‘excellente’ masters in Keuzegids, en één daarvan is aan de EUR

De master Arbeidsrecht van de Erasmus School of Law krijgt het stempel excellent van de…

APK-keuring

Tot 2020 gebruikten de mensen achter de Keuzegids van de oordelen van de visitatiecommissies die voor onderwijskeurmeester NVAO opleidingen accrediteert. Na kritiek vanuit de Tweede Kamer en de NVAO zelf. Eerst konden studies beoordelingen als ‘goed’ en ‘uitstekend’ ontvangen, nu alleen nog een voldoende of onvoldoende, net als apk-keuringen bij auto’s.

Plussen en minnen

Niet bij iedere studie hebben studenten hun mening ingestuurd. Voor de beide masters van Filosofie is bijvoorbeeld geen boordeling binnengekomen. Studenten konden hun oordeel geven over vijf punten: inhoud, docenten, toetsing, sfeer en voorbereiding op de loopbaan. In de Keuzegids is de ‘++’ de hoogste score, drie minnetjes (—) het laagst haalbare. Die laagste score kreeg bijvoorbeeld de master Geneeskunde op het punt ‘toetsing’. Geen enkele geneeskundemaster kreeg daar een plusje.