Statisticus Wim Lammerts van Bueren vervulde begin jaren negentig een belangrijke rol in de implementatie van de toegepaste computerwetenschap in de onderwijsprogramma’s, onder ander in de rol van decaan van het executive programma Master of Business Information tussen 1993 en 1998.

Lammerts van Bueren zette zijn loopbaan aan de universiteit voort als directeur Internationale Betrekkingen. Deze functie was gekoppeld aan de bijzondere leerstoel Internationale universitaire samenwerking, met een focus op het terrein van de economische wetenschappen.

Als directeur Internationale betrekkingen vervulde hij een belangrijke functie in de zusterstadrelatie tussen Rotterdam en Shanghai. In opdracht van het College van Bestuur van Erasmus Universiteit Rotterdam richtte Wim het China-Holland Education Centre op. Zijn inspanningen leidden ertoe dat meer dan honderd Chinese studenten in Rotterdam promoveerden.

De levenslange passie die Wim Lammerts van Bueren had voor de Statistiek blijkt ook uit de cursussen die hij gaf aan senioren in het kader van het Hoger Onderwijs voor Ouderen (HOVO). Tot lang na zijn pensionering was Wim te vinden op campus Woudestein. Namens de economische faculteit trad hij talloze malen op als waarnemend rector bij de verdediging van proefschriften.

Mijn medeleven gaat uit naar zijn partner, (klein-)kinderen en overige naasten. Namens het bestuursteam van Erasmus School of Economics,

Prof. dr. Patrick Groenen

Decaan