De nieuwe basisbeurs voor uitwonende studenten wordt volgend collegejaar tijdelijk verhoogd met 165 euro, vanwege de torenhoge inflatie. Regeringspartijen CDA en D66 vinden dat niet genoeg en willen dat de inflatievergoeding niet voor één maar voor drie jaar gaat gelden.

Het voorstel kan op brede steun rekenen, is de verwachting. De oppositie was kennelijk verrast en ging er nauwelijks op in. Ze richtte haar pijlen vooral op de ’tekortschietende’ compensatie voor studenten die geen basisbeurs ontvingen en de stijgende rente op studieschulden.

EM illustratie 15 nov 2020 Wiersema financien lening budget-03 geld duo studenten basisbeurs studiefinanciering aanvullende beurs

Lees meer

Kamermeerderheid wil drie jaar lang hogere basisbeurs

Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer wil dat de tijdelijke verhoging van de…

Rente op nul

Zo willen de SP en BIJ1 dat de rente op nul wordt gehouden en pleitten JA21 en Volt voor een renteplafond. Die laatste partij wil bovendien dat studenten die tussen 2015 en 2023 gestudeerd hebben geen rente hoeven te betalen over het gedeelte van hun schuld dat ze normaal gesproken als basisbeurs zouden hebben ontvangen.

In het vervolgdebat zal minister Dijkgraaf vanavond nader ingaan op de voorstellen. Wat betreft de compensatie van de ‘pechstudenten’ zijn de voortekenen niet gunstig. Begin deze week maakte hij duidelijk dat hij hen eerder als ‘geluksgeneratie’ ziet en dat ze in zijn ogen al voldoende gecompenseerd worden. Het wordt vooral spannend hoe hij op het voorstel van CDA en zijn eigen D66 zal reageren.

compensatieprotest studentenprotest leenstelsel demonstratie genaaid heineken 5 februari – josephine hartmann

Lees meer

Compensatieprotest: ‘Met 40k in de min zit een hypotheek er niet in’

Bijna achtduizend studenten protesteerden afgelopen zaterdag voor ruimere compensatie van…

Indammen

Dan zal hij ook opnieuw moeten uitleggen waarom hij niet meer haast maakt met het indammen van de instroom van buitenlandse studenten. Onder meer de VVD wil dat hij de bestaande wettelijke instrumenten beter benut en dat er een quotum komt voor studenten van buiten Europa. Kamerlid Hatte van der Woude begrijpt dat internationalisering een complex onderwerp is, ‘maar het is onderhand tijd voor een wetsvoorstel, niet voor een brief’.

Op internationale studenten die hier psychologie of communicatie studeren zit de Nederlandse arbeidsmarkt al helemaal niet te wachten, vindt ook het CDA.