Deuren zijn te zwaar in het Langeveldgebouw – ook die naar de rolstoeltoiletten. Het echoënde geluid in veel ruimtes maakt het voor slechthorende mensen moeilijk iets te verstaan. Door het vele grijs is het contrast te laag en dat is moeilijk als je een visuele beperking hebt. De knop van de lift zit in een hoekje en dus kunnen mensen in een elektrische rolstoel er niet bij. De lijst met ‘verbeterpunten’ is lang, vertelde filosofiestudent Kyra Mulders. “Dan voel je je als student met functiebeperking weer minder waard op deze universiteit.”

Kyra Mulders_stairs_ontoegankelijk_Langeveld -Shrey Khurana

Lees meer

Kritiek op (on)toegankelijkheid Langeveldgebouw voor mensen met functiebeperking

De Erasmus Universiteit is al ver voor de oplevering van het Langeveldgebouw gewaarschuwd…

“Het eerst dat ik dacht toen ik het bericht zag, was: hoe kan het zijn dat we nog steeds niet in staat zijn inclusief te denken?”, zegt Lucille Werner, Tweede Kamerlid voor het CDA. “En zeker omdat het gaat over nieuwbouw. Als de toegankelijkheid niet op orde is, komt de emancipatie van jonge mensen met een functiebeperking niet voldoende op gang.”

Breed probleem

De Erasmus Universiteit was ver voor de oplevering van het nieuwe onderwijsgebouw gewaarschuwd dat het gebouw niet toegankelijk zou zijn. De universiteit zegt volgens de regels te hebben gehandeld. De aannemer zou het pand gebouwd hebben volgens ‘gestelde eisen’ van toegankelijkheid. “De EUR was wel op de hoogte van signalen dat het gebouw qua toegankelijkheid nog niet voldeed aan de norm”, liet een woordvoerder eerder weten. “Vervolgens is aan aannemer BAM geadviseerd om daarmee aan de slag te gaan. Bij toekomstige projecten als deze willen we hier meer grip op krijgen.”

De drie Kamerleden hebben de vragen gesteld aan Hugo de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, en Robbert Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De vragen variëren van ‘wat vindt u ervan dat het gebouw van de Erasmus Universiteit voor diverse soorten handicaps niet toegankelijk is?’ tot ‘in hoeverre hebben universiteiten de vrijheid om te kiezen voor een bepaalde toegankelijkheidsstandaard?’ “Het is echt een breed probleem”, vertelt Werner verder. “Toegankelijkheid is ook buiten universiteiten niet op orde. De achterstelling en uitsluiting van mensen met een beperking is hardnekkig.”

Lees één reactie