Foutieve informatie

Wereldwijd zijn het vooral geneeskundigen (12 procentpunt meer) en sociale wetenschappers (9 procentpunt meer) die publiekelijk de strijd aanbinden tegen foutieve informatie. Ze komen daardoor ook vaker in aanvaring met online pestkoppen. Uit de gegevens blijkt dat een derde van de Europese wetenschappers en bijna de helft van de Noord-Amerikaanse wetenschappers online gepest en soms zelfs bedreigd is, of dat heeft zien gebeuren bij een naaste collega.

Die pesterijen en bedreigingen werpen obstakels op. Een kwart van alle respondenten ziet ze als een uitdaging om door te gaan, maar daartegenover geeft 23 procent aan dat ze zich hierdoor minder uitlaten over klimaat- en sociale en economische problemen.

Kleine steekproef

De onderzoekers relativeren de uitkomst van de studie zelf. De respons lag met 0,8 procent namelijk ongebruikelijk laag, waardoor de steekproef volgens de onderzoekers te klein is om met zekerheid uitspraken te kunnen doen over afzonderlijke landen.

Wetenschap onderzoek science research laboratorium ErasmusMC Stock illustration – Migle Alonderyte

Lees meer

KNAW vreest voor ‘verloren generatie’ onderzoekers door pandemie

Door de coronapandemie dreigt een ‘verloren generatie’ van onderzoekers te ontstaan.…