Voor de pechstudenten is in totaal een miljard euro uitgetrokken. Ze krijgen 359 euro per misgelopen jaar basisbeurs. Daarbovenop krijgen alleen de eerste vier cohorten studenten van het leenstelsel (ook wel ‘pechstudenten’) 1.836 euro in plaats van de oorspronkelijk toegezegde ‘voucher’ voor extra onderwijs.

In een eerder voorstel zou de compensatie iets lager uitkomen, op 3206 euro. Studentenorganisaties waren toen kritisch op dat bedrag. Volgens Paulo Bos van de Rotterdamse actiegroep Studentenprotest zou dat bedrag ‘bij lange na’ niet dekken wat studenten de afgelopen jaren zijn misgelopen. “Wij hebben in ons eerdere beleidsadvies ingezet op 15.000 euro als compensatiebedrag”, zei hij in maart. In vergelijking met het oude basisbeurssysteem van voor 2015 is zijn de ‘pechstudenten’ ongeveer 13.000 euro misgelopen. Een motie in de Tweede Kamer om het totaalbedrag te compenseren haalde het niet.

compensatieprotest studentenprotest leenstelsel demonstratie genaaide generatie 5 februari – josephine hartmann

Lees meer

‘Voorstellen voor basisbeurs en compensatie dekken pech nog lang niet’

Minister Dijkgraaf schrijft in zijn voorstel dat de pechgeneratie onevenredig veel heeft…

Lees één reactie