In augustus 2015 startte Yvonne vol passie met de opleiding Geneeskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Yvonne wordt door haar co-groepsgenoten omschreven als een vriendelijk, leergierig, lief en daadkrachtig, persoon. Yvonne bood vrienden en naasten een luisterend oor en zij was oprecht geïnteresseerd in de ander.

Naast de drukte van haar studie, werkte ze onder andere in een studententeam in het Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis. Daar heeft men haar leren kennen als bescheiden, liefdevol, behulpzaam, en zeer betrokken bij haar werkzaamheden.

Yvonne was gedurende haar opleiding graag op zoek naar verbreding van haar kennis.
In het derde studiejaar volgde zij de minor Minor Global Health; waarvoor zij een periode in Afrika verbleef. Zij was letterlijk één van de gezichten van deze Minor in de documentaire die over deze Minor in 2018 werd gemaakt. Op haar Facebookpagina stond al jaren een hele mooie foto van Yvonne met de Zambia groep op safari. De coördinator van deze minor, Jan Nouwen, schrijft dan ook dat we met haar overlijden een zeer gemotiveerde, aimabele, prettige, actieve en geïnteresseerde student verliezen.

Na haar bachelorsdiploma behaald te hebben volgde Yvonne eerst de master Vitality & Ageing in Leiden. Gedurende de coschappen was Martijn Visser haar mentor. Martijn geeft weer dat uit de gesprekken met Yvonne altijd haar zorg voor anderen sprak. Zij bezat de gave om goed te kunnen luisteren en er te zijn voor anderen. Hierdoor kon zijn diepgaande en langdurige relaties opbouwen. Dit leverde haar veel waardering op van medestudenten en andere mensen om haar heen. Het zijn ook die kwaliteiten die zij uitstekend had kunnen inzetten in haar latere beroep als arts. Zij was een briljant arts in-wording.
In het zelfportret dat Yvonne als eerstejaars student en toekomstig arts heeft gemaakt, schreef zij destijds: “Iets betekenen voor een ander, de balans vinden tussen kennis en kunde……. Het succes van je dromen bereik je alleen door eraan te werken!”

Wij condoleren haar partner en familieleden met het onvoorstelbare verlies van Yvonne. Ook gaan onze gedachten uit naar al haar vrienden, studiegenoten en collega’s met wie ze de afgelopen jaren dierbare tijd heeft doorgebracht; zij zal intens gemist worden.

Namens

Directie, docenten, studieadviseurs, collega’s en mede studenten van haar co-groep van het Erasmus MC