Als macro-econoom deed Jan Siebrand onder andere onderzoek naar economisch beleid in de Verenigde Staten. Zo publiceerde hij samen met prof. dr. Otto Swank een paper in Journal of Macroeconomics over de verschillen tussen Democratische en Republikeinse regeringen in hun visie op inflatie.

Otto Swank herinnert zich Siebrand als een collega die goed was in het bij elkaar brengen van mensen met een hele diverse achtergrond en daar een hecht team van maakte. “Hij nam mensen aan die op het eerste gezicht niet direct bij elkaar pasten maar elkaar onder zijn leiding in de praktijk heel goed aanvulden. Dat was echt een kwaliteiten en één van zijn leukste eigenschappen.”

Ons medeleven gaat uit naar de familie van Jan. Wij wensen hen heel veel sterkte toe.

 

Namens het bestuursteam van Erasmus School of Economics,

Patrick Groenen, decaan Erasmus School of Economics