Simo begon enkele jaren geleden aan een bachelor Bestuurskunde. In het tweede jaar ging hij ook Filosofie en Rechten doen. Inmiddels is de Bestuurskundebachelor met succes afgerond en doet hij ook nog een master Management in de Publieke Sector in Den Haag.

Kaapse Maria

Op de een of andere manier wist hij dat het afgelopen jaar te combineren met een zetel in de Universiteitsraad. “Daarin heb ik onder andere gepleit voor de afschaffing van de tweede camera bij online proctoring. En ik heb me ingezet voor meer studieplekken. Daarover zijn we nu ook in gesprek met de gemeente Rotterdam. Ik geloof heel erg in plekken buiten de campus, want hier ga je het probleem niet oplossen. Hier heb je rondom de tentamens een enorme piek, en dan staat het de rest van het jaar leeg. Bij de studievereniging van Filosofie hebben ze tijdens corona geregeld dat studenten terechtkonden in de stamkroeg van de studievereniging, café Kaapse Maria. Dus ik wil kijken hoe we zoiets bij alle faculteiten kunnen doen.”

Een ander belangrijk punt voor de Erasmus Alliance is diversiteit en inclusie. Simo: “Wat je bij veel studenten ziet die zich hiermee bezighouden, is dat ze één onderwerp kiezen. Ze komen op voor vrouwen, of voor lhbtiq+, of studenten met een migratieachtergrond. Wij willen opkomen voor alle groepen tegelijk. Want als je dat niet in samenhang doet, dan schaad je weer andere groepen. We hebben daarom bij de Erasmus Alliance ook gestreefd naar een divers team. Wij hebben bijna alle wereldreligies op onze lijst. Maar ook politiek gezien divers. Want je ziet bijvoorbeeld in de maatschappij dat mensen met een alternatieve mening monddood worden gemaakt. Dat merken we ook op de universiteit, bijvoorbeeld tijdens corona. Ik vind dat het niet moet uitmaken wat voor politieke voorkeur je hebt, we hebben het met elkaar te doen.”

Gelijke kansen

Iedereen vanuit alle achtergronden en met alle opvattingen is dus welkom bij de Erasmus Alliance. Dat klinkt heel breed, maar toch denkt Simo de partij wel te kunnen typeren. “Ja, gelijke kansen voor iedereen. Maar dan ook echt. Op het moment dat je niet alle studenten en medewerkers dezelfde kansen biedt, dan kunnen zij niet excelleren en kan de universiteit ook niet naar behoren functioneren.”

Ook heeft de Erasmus Alliance ideeën over het versterken van de rechten van de student. Het meest concrete idee is om een student assessor te laten aanschuiven bij bijvoorbeeld het College van Bestuur, zoals op sommige andere universiteiten in Nederland al gebeurt. “Zelf ben ik studentlid binnen het Crisismanagementteam (CMT), waar ik het perspectief van studenten kan inbrengen. Deze functie was de studenten dit jaar bijna ontnomen. Ik heb mij hier hard voor gemaakt, zodat de studenten juist meer invloed en zeggenschap krijgen, in plaats van minder. Studenten zouden op veel meer niveaus moeten kunnen meepraten, ook op het hoogste bestuurlijke niveau.”

Regenboogzebrapad

De Erasmus Alliance denkt zich van Aeffix en Liberi Erasmi, de andere twee studentenpartijen, te onderscheiden door onder andere de blik op diversiteit en inclusie. “Ik heb het idee dat Aeffix zich erg richt op internationals en lhbtiq+. Waardoor je voor mijn gevoel andere dingen buiten beschouwing laat, die ook belangrijk zijn voor diezelfde groepen.”

Simo is het totaal oneens met de opvatting van Liberi Erasmi over de komst van een regenboogzebrapad bij het Mandevillegebouw. “Zij zeggen: zo’n pad moet er niet komen, want sommige mensen zijn het daar niet mee eens. Maar als je zo’n pad wil verbieden, dan zeg je: we tolereren jullie wel, maar we willen dat het niet zichtbaar is. Wat is dan de volgende stap? Mag je ook op campus je geloof niet uiten? Moet een hoogleraar alles buiten de colleges houden wat maatschappelijk gevoelig ligt? Ik denk ook dat ze teveel focussen op rebelleren. ‘Wij zijn tegen QR-codes’ zeggen ze. Maar waarom dan, en hoe wil je het oplossen? Het is naar mijn mening te simpel.”

Tegenstander van partijenstelsel

Hoewel hij nu zelf een partij mede heeft opgericht, was Simo nooit een voorstander van de invoering van het partijenstelsel in de raad. “Omdat het mensen in blokken tegenover elkaar zet. En individuen die geen vereniging achter zich hebben, verdwijnen uit de raad. Maar goed, het is er nu, dus moet je er in meegaan. Als je nu geen partij had opgericht was je veel minder goed zichtbaar. Maar ik ben voorstander van afschaffen in de toekomst, of in elk geval individuele kandidaten een sterkere positie geven.”