Stembureau in Theil

Bij het stembureau dat woensdag in de Theilhal te vinden was, haalde Volt 112 (21,6 procent) van de in totaal 522 stemmen op voor de gemeenteraadsverkiezingen. De VVD kreeg 87 stemmen (16,8 procent) en D66 streek 82 stemmen (15,8 procent) op.

Hoewel het kiesdistrict 1513 stemgerechtigden telt, brachten er 522 mensen een stem uit in het Theilgebouw. Dat betekent dat er een opkomstpercentage van 34,5 procent was. Dat is lager dan gemiddeld in Rotterdam. Het merendeel van de stemgerechtigden die langskwamen was volgens de stembureauleden medewerker of student.

EUC

Bij het stembureau in het gebouw van het Erasmus University College werd GroenLinks de grootste met 107 van de in totaal 601 getelde stemmen. Dat is 18 procent van de stemmen. De partij werd gevolgd door D66 met 88 stemmen (14,8 procent) en Volt met 84 stemmen (14,1 procent).

Ook hier bestond volgens de stembureauleden de meerderheid van de stemmers uit studenten en medewerkers, al kwamen er ook veel passanten die toevallig in de stad waren. Er waren 1177 kiesgerechtigden bij het stembureau en 601 stemmen werden geteld. Het opkomstpercentage is daarmee 51,1 procent. Dat is hoger dan gemiddeld in de gemeente.

EUR-student in de raad

Rechtenstudent Mina Morkoç van GroenLinks is als enige EUR-student de raad ingestemd.  Met 2780 voorkeursstemmen is ze in de GroenLinks-fractie gekomen.

Peer_van_Tetterode_stembureaus_gemeenteraadsverkiezingen3_12022-03-16_

Lees meer

Stemmen op de universiteit: ‘Mag je echt maar één vakje inkleuren?’

Op verschillende universiteitslocaties kan vandaag gestemd worden. Hoe is het op…