Op dit moment kun je in drie steden Tandheelkunde studeren: in Amsterdam, Nijmegen en in Groningen. Deze opleidingen nemen ieder jaar ruim driehonderd studenten aan, maar volgens berekeningen zouden dat er honderd meer moeten zijn om aan de huidige vraag te voldoen. Uitbreiden van het aantal plaatsen bij de huidige opleidingen vindt het Erasmus MC geen goed idee, omdat – zo blijkt uit de registratie van het KNMT – veel tandartsen na hun opleiding in de eigen regio praktijk gaan houden. Hierdoor is het tekort aan tandartsen in de regio Zuidwest-Nederland nog nijpender.

Werkgroep onderzoekt mogelijkheden

In januari heeft er overleg plaatsgevonden tussen het ministerie van OCW, het Erasmus MC en de drie bestaande tandartsopleidingen. Bij dat overleg waren ook het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) betrokken en het Capaciteitsorgaan, dat de overheid adviseert over het aantal benodigde opleidingsplaatsen in de zorg.

In dat overleg is besloten om een werkgroep in te stellen met daarin de bestaande aanbieders (Amsterdam, Nijmegen en Groningen) en het Erasmus MC die ‘de regionale situatie zal bekijken’. De werkgroep moet ook de vraag beantwoorden of er niet alleen sprake is van een landelijk tekort, maar ook van een regionaal verdeelprobleem. Het is de bedoeling dat deze werkgroep haar conclusies voor de zomer presenteert, laat een woordvoerder van OCW weten.

Tandartsen luiden noodklok

De wens om een zelfstandige opleiding Tandheelkunde te starten in Rotterdam bestaat al langer, maar is weer actueel nadat tandartsen de noodklok luidden over het tekort aan tandartsen in de regio. Eppo Wolvius, hoogleraar Mondziekten, aan het Erasmus MC is initiatiefnemer van de lobby voor de nieuwe opleiding. Volgens de kaak- en aangezichtschirurg gaat 30 tot 40 procent van de kinderen in Rotterdam niet naar de tandarts, met alle gevolgen van dien voor hun mondgezondheid ook op latere leeftijd. Hij hield daarom bij het bezoek van minister Robbert Dijkgraaf (OCW) in februari een pleidooi voor een eigenstandige opleiding Tandheelkunde in Rotterdam, in samenwerking met de TU Delft.

Pedro van Gessel, senior adviseur public affairs van de EUR, onderbouwt de noodkreet: “In Amsterdam heeft een tandarts gemiddeld 1200 patiënten, en in Zeeland zo’n 2500 patiënten. Dus zowel regionaal als in absolute cijfers is er een tekort, zeker als je daarbij optelt dat veel tandartsen richting hun pensioen gaan. Tandartsen uit het buitenland halen is ook geen oplossing, want dat veroorzaakt elders weer een tekort.” Van Gessel zegt dat er zo’n 20 miljoen euro nodig is om de opleiding op te zetten.

CDA pleit voor uitbreiding

Het pleidooi voor meer tandartsen voor Zuidwest Nederland vindt ook gehoor in de Tweede Kamer. Tweede Kamerlid Joba van den Berg (CDA) schreef een initiatiefnota over het verbeteren van de mondzorg in Nederland. Van den Berg pleit daarin niet per se voor een extra opleiding, maar wel voor het uitbreiden van het aantal opleidingsplaatsen en een aantrekkelijker vestigingsbeleid om het tandartsentekort in Zuidwest-Nederland terug te dringen. De nota staat op de planning om in mei te worden besproken door de Kamer.

Raymond Poot in zijn laboratorium.

Lees meer

‘Afschaffen impactfactor leidt tot slechtere wetenschap’

Onderzoeker Raymond Poot (Erasmus MC) verzet zich publiekelijk tegen de verschuiving van…

Lees één reactie