Dat meldde universiteitsblad Mare woensdag. Na eerder belastend onderzoek in 2019 heeft de Leidse Commissie Wetenschappelijke Integriteit (CWI) nog eens 53 (geanonimiseerde) publicaties van Colzato bekeken. Ze constateerde in 15 gevallen ‘manipulatie’ van onderzoeksresultaten.

Controlegroep

Het gaat bijvoorbeeld om het achteraf toevoegen van een controlegroep of juist om het weglaten van data zonder dat te melden. Zo werden er in een van de publicaties gegevens van 49 proefpersonen weggelaten omdat die ‘een ander resultaat hadden dan verondersteld’.

Uit eerder onderzoek was volgens Mare gebleken dat Colzato ook had gesjoemeld met twee onderzoeksvoorstellen die ze bij wetenschapsfinancier NWO indiende. Daarin presenteerde ze uitkomsten van een nooit uitgevoerd onderzoek als voorlopige resultaten.

Terugtrekken publicaties

De Universiteit Leiden licht NWO in over de dubieuze subsidieaanvragen. Tijdschriftuitgevers van zeven artikelen krijgen het verzoek om de publicaties terug te trekken, omdat het aannemelijk is dat de conclusies in die stukken niet meer kloppen.

Volgens het CWI is het rapport aan Colzato voorgelegd, maar bracht ze ‘geen inhoudelijke argumenten’ in haar antwoord naar voren om de bevindingen te weerleggen. De van oorsprong Italiaanse wetenschapper vertrok in 2017 bij de Universiteit Leiden.