Mariëtte Kaandorp was universitair docent bij de Rotterdam School of Management. Ze overleed in 2020 onverwacht op 35-jarige leeftijd. De docent stond bekend als excellent en attent, als iemand met oog voor studenten die extra hulp konden gebruiken. Haar ouders kwamen met het idee van een onderwijsprijs. Die onderscheiding is voor begeleiders van de masterscripties bij Mariëttes oude faculteit.

Mariëtte Kaandorp

Lees meer

Een prijs om Mariëtte Kaandorps liefde voor onderwijs voort te laten leven

Haar legacy, haar passie voor écht goed onderwijs voort laten leven. Dat hopen de ouders…

Meer erkenning

“Het is mooi dat dit initiatief geadopteerd is door de hele faculteit”, vindt Steffen Giessner, de leidinggevende van Mariëtte. “Richard, de eerste winnaar komt ook niet van onze afdeling. Mariëtte had een verbindende rol op onze afdeling, nu is deze prijs een verbinding binnen de hele faculteit. Het is een mooie manier om haar te herinneren.”

De eerste winnaar was vooral erg verrast, zo vertelt Haans. “Zelf heb ik niet de indruk dat ik heel veel meer doe dan andere begeleiders”, vertelt hij. “Ik ben altijd beschikbaar voor mijn studenten, maar motiveer ze vooral om zelf aan het werk te gaan. Aan het eind van het traject moeten zij het gevoel hebben dat het hun prestatie is.”

De prijs en vooral meer erkenning voor scripties vindt Haans ‘prachtig’. “Het zijn toch vaak ondergeschoven kindjes. Begeleiders zien het vaak als een ‘moetje’. Het komt al snel boven op je werk. Het kost ook veel tijd.” Hij ziet hoe belangrijk goede begeleiding kan zijn. Eerst is er een strakke tijdlijn en manage ik de student. Als de onderzoeksvraag staat, managen zij mij. Zij geven aan waar en wanneer ze hulp nodig hebben.”

Eenzaam proces

Al jaren begeleidt Haans scripties. Het is altijd een eenzaam proces, maar sinds corona valt het studenten nog zwaarder, zo ziet hij. “Ik adviseer altijd een WhatsAppgroep aan te maken, en we werken ook eerst in een groep samen. Dan zie je dat je niet de enige bent die tegen zaken aanloopt.” Sinds de pandemie krijgt hij ook mails waarin studenten zeggen ‘aan het einde van hun Latijn te zijn’. “Ik ben in die jaren half docent, half psycholoog.”

De ouders van Mariëtte, Mieke Bronckhoff en Frans Kaandorp, zeggen Mariëtte te herkennen in Haans. Zijn bescheidenheid, zijn ideeën over onderwijs en ook zijn oog voor studenten. Als de coronamaatregelen versoepeld worden, gaan ze samen lunchen.