Wij herinneren ons Henk van der Molen als een zeer toegewijd bestuurder. Gedurende 11 jaar heeft hij de Erasmus Universiteit veilig en op nuchtere, stoïcijnse en koersvaste wijze langs moeilijke dossiers geleid.  Dit alles met oog voor de belangen van de studenten, de medewerkers en de wetenschap.

Wij wensen zijn naasten veel sterkte met dit grote verlies.

Namens het College van Bestuur, medewerkers en studenten van Erasmus Universiteit Rotterdam,

prof.dr. Ed Brinksma, voorzitter
prof.dr. Annelien Bredenoord, rector magnificus
dr. Ellen van Schoten, vice-voorzitter
Ann O’Brien MSc MBA, secretaris