Een deel van de studenten die in september aan hun coschappen had willen beginnen, kreeg onlangs te horen dat ze pas in het voorjaar van 2023 kunnen beginnen. Dat leidt tot studievertraging, bijgestelde plannen en financiële onzekerheid. EM sprak afgelopen maand met veertien studenten over de wachttijd. Hoeveel studenten exact met dit probleem kampen is niet duidelijk, maar op sociale media gaan tientallen ruilverzoeken voor een eerdere starttijd rond. Ruilen lukt niet iedereen, waardoor sommige studenten ervoor kiezen om een extra master te doen of te gaan werken.

Illustraties EM magazine illustrator

Lees meer

Anderhalf jaar wachten op je coschappen

De wachttijd voor de coschappen is flink toegenomen. Sommige studenten die dit…

Vijf maanden extra wachttijd

De landelijke belangenvereniging De Geneeskundestudent waarschuwde vorig jaar al dat corona zou leiden tot vertragingen. Die zijn nog niet ingelopen en misschien zelfs wel verergerd, concludeert de huidige voorzitter Femke van de Zuidwind. “Wachttijden zijn van alle tijden, maar sinds corona zijn ze enorm opgelopen. We zien dat het bij de meeste opleidingen voor vijf maanden extra wachttijd voor de coschappen heeft gezorgd.”

In het Nationaal Programma Onderwijs, het steunpakket om door corona opgelopen achterstanden in het onderwijs aan te pakken, is een bedrag van 8 miljoen euro gereserveerd voor opleidingen Geneeskunde en Tandheelkunde. Met dat bedrag moeten oplossingen gevonden worden voor stages en coschappen die niet doorgingen tijdens de coronacrisis.

Meer plekken

De Rotterdamse geneeskundeopleiding bevestigt dat de wachttijden lang zijn en werkt aan oplossingen, maar wil niet uitgebreider reageren voordat alle studenten eerst geïnformeerd zijn. Een tijdelijke maatregel is het creëren van extra plekken, waardoor er bij elk van de vijf startmomenten dit collegejaar 84 in plaats van 72 studenten kunnen beginnen aan hun coschappen. Ook is er een compensatieregeling voor studenten die langer dan een half jaar moeten wachten.