In de raad pleiten voornamelijk studenten al jaren voor de invoering van lijsten, maar steeds werd de benodigde twee derde meerderheid voor de wijziging van het kiesreglement niet gehaald. Dinsdag lukte dat wel. Tijdens een anonieme stemming stemden zeventien leden voor, één stemde blanco en vijf stemden tegen. Studenten kunnen zich nu met maximaal dertig personen in een lijst verenigen.

Voorkeursstemmen

In het reglement wordt het aantal zetels per lijst bepaald door het aantal behaalde stemmen te delen door het benodigde aantal stemmen per zetel. Daardoor kunnen studenten die hoog op de lijst staan zonder veel stemmen toch in de raad komen.

Om laaggeplaatste kandidaten met veel persoonlijke stemmen meer kans te geven, is er de mogelijkheid om via een voorkeurszetel in de raad te komen. Haalt een kandidaat meer dan 50 procent van de kiesdrempel, dan gaat diegene voor op lijstgenoten die een hogere positie hebben, maar de 50 procent niet gehaald hebben.

Verder zijn er nog aanvullende regels in het nieuwe kiesreglement. Zo mogen lijstnamen niet langer zijn dan 35 tekens en mogen de namen ook geen verwarring stichten met eerder ingediende lijstnamen. Voorstellen in de raad om directe connecties met landelijke partijen of bedrijven te verbieden, of om een bepaalde mate van diversiteit te garanderen, hebben het kiesreglement niet gehaald. Wel kunnen studenten zich nog altijd individueel kandidaat stellen, wat dan in de verkiezingen neerkomt op een eenpersoonslijst.

Partij in oprichting

Een van de vurigste pleitbezorgers van het lijststelsel is studentlid Jasper Klasen. Hij is blij dat het nieuwe stelsel er nu is. “Het is volgend jaar tien jaar geleden dat de eerste aanzet gegeven werd tot een nieuw stelsel”, weet Klasen. Hij is achter de schermen al bezig met het oprichten van een nieuwe partij. Dat wordt geen opvolger van het vorig jaar ‘verboden’ Erasmian Unity. “Erasmian Unity was vooral gecreëerd om aandacht te vragen voor de invoering van een partijenstelsel. Dit wordt een geheel nieuwe, inhoudelijke partij die zich inzet voor de belangen van studenten.”

Studentenpartijen die de volgende keer willen meedoen hebben nog enige voorbereidingstijd. De volgende verkiezingen vinden waarschijnlijk in april of mei 2022 plaats.

In de Universiteitsraad zitten behalve twaalf studenten ook twaalf medewerkers. Die laatsten blijven zich – zoals in het verleden bij studenten ook het geval was – per faculteit of afdeling kandideren.

universiteitsraad-verkiezingen

Eerder

Universiteitsraad zet grote stap richting partijenstelsel

Wordt tijdens de eerste universiteitsraadsverkiezingen na corona de hele campus…