In 1978 was professor Hommes de erepromotor van de eerste eredoctor van de Faculteit der Sociale Wetenschappen (FSW): dr. Hilda Verweij-Jonker. Dit was bovendien het eerste eredoctoraat aan een vrouwelijke wetenschapper in de geschiedenis van NHH/NEH/EUR.

ina hommes in memoriam (1) (EM)
Ina Hommes. Beeld door: EUR

Reeds vroeg in haar wetenschappelijke werk en carrière was zij op milieuvraagstukken georiënteerd. In 1988 veranderde haar leeropdracht dan ook in milieukunde, in het bijzonder milieusociologie. Ina Hommes was de geestelijk moeder van het Erasmus Studiecentrum voor Milieukunde (ESM) dat zij in 1984 samen met twee medeoprichters van de Economische Faculteit heeft opgericht. In eerste instantie als een door het CvB gefinancierd interfacultair instituut. ESM verzorgde het vak ‘inleiding milieukunde’ en moest geld verdienen via onderzoek voor derden. In de hoogtijdagen trokken de colleges vierhonderd studenten en waren er dertig mensen in dienst, onder wie biologen en techneuten. ESM verrichte veel onderzoek voor ministeries, Havenbedrijf Rotterdam, Rijkswaterstaat en ontving EU-gelden. Tussen 1991-1993 was ESM verbonden aan de ESSB en werd het omgevormd tot de vakgroep Milieukunde waarvan Ina Hommes de voorzitter was. In 1993 is zij met emeritaat gegaan.

Ina Hommes was een van de eerste wetenschappers bij de EUR die milieuvraagstukken centraal stelde in haar werk. Met het ESM heeft zij een interdisciplinair instituut gebouwd, gericht op de samenleving, om op deze manier een bijdrage te leveren vanuit de wetenschap voor het verbeteren van het milieu. Ina Hommes was haar tijd vooruit.

We wensen haar familie en vrienden sterkte met dit verlies

 

Prof. dr. Victor Bekkers

Decaan Erasmus School of Social and Behavioural Sciences

Prof. dr. Romke van der Veen
Voorzitter Departement Bestuurskunde en Sociologie