Een mail met een oproep voor nieuwe bestuursleden voor de Eurekaweek 2021 zorgde onlangs voor opschudding: dikgedrukt bovenaan de mail stond de eis ‘DUTCH STUDENTS ONLY’, in kapitalen. Dit schoot bij een aantal studenten in het verkeerde keelgat.

Teleurstellend

Eurekaweek 2020_interactief spel in de stad 3

Lees meer

Echt? DUTCH STUDENTS ONLY?

Geneeskundestudent Ferayed Hok schrok van een mail van de universiteit, waarin opgeroepen…

Geneeskundestudent Ferayed Hok schreef er bij EM een kritisch opiniestuk over, wat leidde tot een gesprek hierover tussen het Diversity & Inclusion office en een afvaardiging van studenten en verenigingen. Daarna is het D&I office van de universiteit aan de slag gegaan met nieuwe projecten en richtlijnen. Zoals Frederick Ntow zelf ook aangeeft: ‘’Erasmus is een internationale universiteit, en de Eurekaweek kan niet achterblijven. ‘’

“Die e-mail was erg teleurstellend, er zijn geen richtlijnen bij de universiteit die toestaan dat je alleen Nederlandse studenten vraagt voor bepaalde posities”, vertelt Frederick Ntow, communicatieadviseur van het Diversity & Inclusion office. Hij noemt de oproep aan enkel Nederlandse studenten in de mail ‘een vervelende fout’. “Het is mogelijk dat je bepaalde taalvereisten stelt, maar het is niet de bedoeling dat vacatures op deze manier verzonden worden naar studenten.” Het past ook niet bij de universiteit, vindt Ntow: “Een universiteit die internationaal wil zijn, moet ook zijn best doen om zoveel

Bijeenkomst

Dus organiseerde het D&I office een bijeenkomst met de internationale studentenorganisaties en de rector magnificus om te bespreken hoe de universiteit en de studentengemeenschap inclusiever kan worden. “We hebben langlopende banden met de multiculturele studentenverenigingen. Die spreken we vaak, om zo goed op de hoogte te zijn van problemen rondom inclusie binnen de universiteit. Ze zeiden tijdens de bijeenkomst dat ze niet blij waren met de email en vroegen zich af of de universiteit hier achter stond. Wat natuurlijk niet het geval was.”

De vraag is nu hoe dit in het vervolg voorkomen kan worden. “Het D&I office adviseert het College van Bestuur. We hebben richtlijnen opgesteld voor de communicatie binnen de universiteit en naar de studenten toe. Het is onze taak bewustzijn te scheppen.”

Video's over kansengelijkheid

Het D&I office heeft een aantal projecten gestart om dat doel te bereiken. “We hebben video’s gemaakt, waarin we belangrijke onderwerpen bespreken, zoals kansengelijkheid en vrouwenrechten. Ook  bespreken we hoe we het beste verschillende soorten studenten op de Erasmus Universiteit een plek kunnen geven.”

“We werken direct samen met studenten om meer inclusie te promoten en ik ga zelf binnen de universiteit bij de verschillende afdelingen langs om te helpen met de communicatie. Verder hebben we een communicatieplan, wat gedeeld zal worden met de verschillende faculteiten.” In dit communicatieplan wordt onder andere duidelijk gemaakt hoe je zorgt voor gelijke kansen tijdens de werving van medewerkers of bestuursleden.

Ntow: “De Erasmus Universiteit is al erg alert als het gaat om diversiteit. We hebben ons een tijdje terug bijvoorbeeld bezig gehouden met Black Lives Matter. De ‘Dutch students only’-email heeft het belang van dat bewustzijn nog eens benadrukt.” Het D&I office zoekt nu vooral meer naamsbekendheid onder studenten. “Het is geen optie meer om aan de zijlijn te blijven staan.” Het gaat echt om het scheppen van bewustzijn, geeft Ntow aan: “Ik weet zeker dat deze mail niet met vervelende bedoelingen is opgesteld. Maar men weet vaak niet wat men niet weet, dus wij zijn er om daar verandering in te brengen.”

Lees 3 reacties