Noa close up
Noa den Hertog Beeld door: Eigen foto

Den Hertog: “Het ging bij ons mis bij het tweede echte tentamen met proctoring voor de eerstejaars van economie.”

Wagelmans: “Voor studenten is het een gruwel. Die eerstejaars, dat zijn dezelfde studenten die als scholieren al hun eindexamenfeestjes hebben gemist. En nu doen we ze dit ook nog aan. Ook voor ons is er extra spanning of het allemaal wel goed gaat.”

Dat bleek niet zo te zijn: in het laatste halfuur van het tentamen ging het fout. Hoe ontdekten jullie dat?

Den Hertog: “Het was me eerst niet duidelijk dat er iets misging. Er was een soort pop-up die studenten niet weg konden klikken. Die had iets te maken met het delen van je scherm. Hoeveel studenten er precies last van hebben gehad, hebben we nooit helemaal boven water gekregen.”

Door dit probleem hadden de studenten uiteindelijk een half uur minder tijd om hun tentamen af te ronden. Hoe is dat opgelost?

Den Hertog: “We hebben uiteindelijk een ‘gratis’ herkansing aangeboden aan alle studenten: wie tevreden was met zijn cijfer kon dat laten staan.”

Wagelmans: “Wij horen dat examencommissies soms heel onvriendelijk kunnen zijn, maar die van de Erasmus School of Economics heeft volgens mij heel goed gekeken naar het belang van de student. De leden betrokken ons er ook nadrukkelijk bij. Ze vroegen bijvoorbeeld of een student voordeel kan hebben gehad aan een onregelmatigheid. Maar wij docenten zijn niet degenen die uiteindelijk daarover beslissingen nemen, dat doet de examencommissie.”

Albert Wagelmans 2 (EM)
Albert Wagelmans Beeld door: Eigen foto

Als jullie het zo’n gruwel vinden, waarom gebruiken jullie dan proctoring?

Wagelmans: “Studenten vragen zich af: kan dat niet zonder? Maar dat kan niet altijd. Enkele jaren geleden, bij een online opdracht – dus zonder proctoring – ontdekte ik dat de studenten samenwerkten. We hadden de opdrachten zondagavond online gezet, maandag voor 12.00 uur moesten ze alles inleveren. Weinig tijd om te overleggen zou je zeggen, maar het ging toch mis. Het was weliswaar een gepersonaliseerde opdracht, met andere getallen per student. Maar iemand had maandagochtend al een algoritme online gezet waarmee iedereen zijn berekening kon uitvoeren. Even je getallen aanpassen en klaar.”

Den Hertog: “Je komt niet van proctoring af. Ons vak is een voorbeeld waarin veel basiskennis getoetst wordt. Een openboektoets is dan niet gewenst. Ook al zouden we vooral toetsen hoe creatief ze met die kennis omgaan, dan nog kunnen studenten samenwerken. Vrienden of vriendinnen die verder in hun studie zijn of meer wiskunde zien op hun studie kunnen makkelijk die berekeningen voor ze doen.”

Wagelmans: “We willen ook gewoon echt weten wie het tentamen maakt. Dus dan heb je al snel een probleem zonder proctoring. Natuurlijk kun je uitgaan van vertrouwen, maar er is toch ook niemand die bij een tentamenhal zegt: laten we alle surveillanten wegdoen?”

De Erasmus Universiteit maakt zich zorgen over de betrouwbaarheid van diploma’s als er niet geproctord wordt. Delen jullie die zorgen?

Den Hertog: “Sommige studenten kunnen bijna hun hele propedeuse halen in coronatijd. En als je vorig jaar meerekent heb je het zometeen al over twee jaar. Dat is een groot deel van je bachelor. En hoe leg je het uit aan eerlijke studenten dat er ook een groep is die fluitend en frauderend door zijn halve studie is doorgekomen?”

Hebben jullie al eens fraude ontdekt bij het proctoren met één camera?

Den Hertog: “We hebben een situatie gehad, maar daarbij was het niet de techniek die het ontdekte. Het bleek tijdens het nakijken dat er opvallende overeenkomsten waren tussen de antwoorden van verschillende studenten. Het is eigenlijk toeval dat je dat ontdekt, want de tentamens worden door meerdere docenten nagekeken en je onthoudt ook niet alles.”

Werkt de software volgens jullie betrouwbaar genoeg?

Wagelmans: “Duidelijk is in elk geval dat er technisch eigenlijk geen probleem op mag treden. Misschien eens in de duizend tentamens. Maar dan gebeurt het al bij ons eerste proctored tentamen, dus dat is superirritant. Zo’n storing leidt enorm af, dat is net alsof er iemand luid gaat praten in de M-hal.”

Wat vinden jullie van de invoering van de tweede camera?

Wagelmans: ”Ik zie het als een extra risico, al acht ik de kans daarop niet groot. Het is blijkbaar nodig. Er is een vrij eenvoudige manier om fraude te plegen, dus ik gebruik die tweede camera liever wel.”

Den Hertog: “Ik begrijp de zorgen van de studenten. Maar je moet bedenken dat bij ons studenten veel schrijven. Dan zie je iemand bijna niet meer zitten als je alleen de webcam gebruikt. Dan kan een tweede camera heel nuttig zijn om te zien wat iemand zit te doen.”

Wagelmans: “Er is geen praktisch alternatief voor proctoring, maar het blijft een worsteling. Wat ik wel belangrijk vind, is dat je er als docent of examencommissie niet vanuit mag gaan dat iemand gefraudeerd heeft als er iets misgaat. Je moet zo goed mogelijk alle informatie bij die afweging meenemen.”

Studenten over proctoring

‘Je bent schuldig tot het tegendeel bewezen is.’ Studenten boos en gefrustreerd over proctored tentamens

Vier studenten van vier faculteiten vertellen over hun ervaringen met proctored…