Deze oproep van WOinActie aan de minister is medeondertekend door de Algemene Onderwijsbond, vakbond FNV en de medezeggenschapsraden van acht universiteiten, waaronder die van de Erasmus Universiteit.

Uitgeput

“Er zijn sterke signalen dat wetenschappers en ondersteunend personeel geheel uitgeput raken”, schrijven ze. Door het hybride en online onderwijs dat sinds maart 2020 wordt verzorgd, is de toch al hoge werkdruk verder opgelopen. Niet alleen docenten, maar ook roostermakers en secretariële medewerkers lopen op hun tenen. Bovendien vallen er door ziekte mensen uit, waardoor de overblijvers het nóg drukker hebben.

De 20 miljoen euro die de minister eerder beschikbaar stelde voor coronabanen in het hoger onderwijs zijn ontoereikend, staat in de brief. Volgens woordvoerder Willemien Sanders, docent bij de Universiteit Utrecht, is er veel meer nodig. “Met een paar extra studentassistenten en ondersteuners komen we er gewoon niet.”

Snel effect

Judith-Wiskie

Lees meer

‘Er zijn hier twee structurele problemen: werkdruk en diversiteit’

Medewerkers van de ESSB kunnen deze week stemmen voor een tussentijdse verkiezing van de…

Het aantal wetenschappelijke, coördinerende en secretariële aanstellingen moet met 20 procent omhoog. Als de minister het benodigde geld beschikbaar stelt, zal dat snel effect hebben, verwacht Sanders.

Maar kost het nu niet te veel tijd om zoveel nieuwe collega’s aan te nemen en in te werken? “Ik denk dat er veel kan als de nood hoog is. Mensen kunnen morgen aan het werk en dat papierwerk kan ook volgende week klaar zijn. Er zijn heel veel mensen die graag aan de slag willen in de wetenschap, dus die zijn niet moeilijk te vinden.”

Bovendien zal de crisis nog wel even aanhouden, vrezen de briefschrijvers. Het extra geld zou moeten helpen om het onderwijs nu én volgend collegejaar draaiend te houden.