Aan de Rijksuniversiteit Groningen startte in januari een pilot met sneltesten voor tentamens. Of de EUR ook zoiets gaat organiseren is nog niet duidelijk, aldus de woordvoerster van de universiteit. Wel wil ze benadrukken dat het voor de universiteit topprioriteit is om studenten voor de zomer al weer mondjesmaat, en hopelijk na de zomer weer helemaal naar de campus te  laten komen.

Aan de nieuwe ronde pilots doen dus ook de universiteiten van Nijmegen en Eindhoven mee. Eerder startten Delft en de VU in Amsterdam al met een eigen pilot.

Moving bubbles

Testen op corona

Lees meer

Ministerie start proef met sneltesten studenten en docenten

Om te onderzoeken of er op termijn toch meer fysiek onderwijs mogelijk is, begint het…

Volgens een bericht van de Vereniging van Universiteiten (VSNU) zijn ‘de pilots zijn erop gericht om binnen de anderhalve-meterrichtlijnen meer ruimte voor fysiek contact op de campus te creëren en waardevolle lessen op te leveren voor een terugkeer naar normaal campusonderwijs later dit jaar’.
De pilots kunnen bestaan uit sneltestfaciliteiten, testen op locatie, thuistesten, technieken van crowd control en moving bubbles, aldus het VSNU-bericht.

Het idee achter de pilots, legt de woordvoerster van EUR uit, is dat er aan de onderwijsinstellingen verschillende experimenten plaatsvinden, om zo landelijk meer informatie te verzamelen over welke maatregelen werken, en welke niet.

Heropening

Het ministerie van Onderwijs stelt 9 miljoen euro beschikbaar voor de onderzoeken. ‘De uitkomsten van de pilots worden voor de zomer verzameld en kunnen door het ministerie worden gebruikt in haar adviesaanvraag aan het Outbreak Management Team (OMT) over de fysieke heropening van universiteiten, hogescholen en mbo-scholen’, aldus de VSNU.