De Erasmus Universiteit had het plan om drie jaar lang 6 miljoen euro per jaar te investeren, maar is daar bij lange na niet in geslaagd. In 2015 is er namelijk niets geïnvesteerd ‘vanwege het zorgvuldige besluitvormingsproces’, meldt het Jaarverslag over dat jaar. “In 2016 en 2017 is niet alles uitgegeven zoals was begroot dit komt door de lange opstarttijd van de projecten”, stelt men twee jaar later.

Voorinvesteringen 2015-2017: 18 miljoen euro

Voorinvesteringen per student: 245 euro per jaar

Financieel resultaat 2015-2017: 40,1 miljoen euro

Docent/student-ratio: steeg van 27,6 in 2014 naar 28,3 studenten per docent in 2017

De universiteit verwachtte vorig jaar, dus in 2020, haar laatste voorinvesteringen uit te geven. De Erasmus Universiteit stelt in haar eigen jaarverslagen daarom dat er 18 miljoen euro is uitgegeven, maar aangezien de voorinvesteringen tot en met 2017 liepen, is het achteraf gezien zuiverder om te spreken van 12 miljoen euro.

Tekst gaat verder onder de kaart

Coaches, kleinere werkgroepen en blended learning

In 2016 en 2017 werd er respectievelijk 2,8 miljoen en 9,3 miljoen euro uitgetrokken voor de voorinvesteringen. Van die ongeveer 12 miljoen euro werd er 10 miljoen verdeeld over faculteiten. De meeste faculteiten hebben hun gelden gebruikt voor kleinschaliger en intensiever onderwijs, zoals coaches voor studenten, kleinere werkgroepen in de masters, of projecten rond blended learning. In een aantal gevallen ging het om het ongedaan maken van geplande bezuinigingen.

Headerillustratie Voorinvesteringen (1) (EM)

Lees meer

Voorinvesteringen, een recept voor mislukking

Dankzij de voorinvesteringen zouden de eerste studenten zonder beurs meteen beter…

De overige 2 miljoen is euro centraal gebruikt voor een ‘innovatiefonds’. Dat bedrag is uiteindelijk uitgegeven aan een ‘Community for Learning and Innovation’. Dat CLI is een afdeling gericht op onderwijsvernieuwing, en een betere combinatie van online en offline-onderwijs. Daarnaast is er een fysieke ruimte, het Erasmus Education Lab, met ‘creatieve werkplekken, een ultra-moderne studio en projectmanagement om samen met de docent het innovatieproject te ontwerpen, te ontwikkelen en te realiseren’. In de praktijk lijkt dat CLI zich vooral bezig te houden met het opnemen van animaties, kennisclips en massive open online courses.

De Algemene Rekenkamer rapporteerde in 2018 dat ruim 80 procent van de voorinvesteringen aan de Erasmus Universiteit daadwerkelijk een voorinvestering is. Van 17 procent, het bedrag dat in het innovatiefonds was gestopt, was destijds nog niet te zeggen of het daadwerkelijk een voorinvestering was. Dat kwam met name doordat het onduidelijk was of dat innovatiefonds er op tijd zou zijn.

Demobasisbeurs (EM)

Lees meer

Zo sneuvelde jouw basisbeurs

Een forse schuld opbouwen is voor de huidige student doodnormaal. Dat was bijna dertig…

Gigantische overschotten

16056_1611843305092_SvdJ-klein

Opvallend is dat de Erasmus Universiteit in de jaren 2015 en 2016 gigantische overschotten op haar jaarrekening had: respectievelijk 13,2 en 27,1 miljoen euro. Er is dus, anders dan de bedoeling, niet echt uit de eigen reserves geïnvesteerd. Wellicht mede daardoor steeg het aantal studenten per docent naar de hoogste ratio van alle Nederlandse universiteiten: 28,3 studenten per docent.

Dit verhaal is onderdeel van een serie onderzoeksverhalen die mede mogelijk is gemaakt door het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek en verschillende redacties bij hogescholen en universiteiten in Nederland. Lees hier meer over hoe en waarom we dit onderzoek deden.

Lees één reactie