“Deze aanstelling is onderdeel van een grotere ontwikkeling waar de academische onafhankelijkheid en vrijheid wordt aangetast”, zegt EUC-student Luuk (21). Deze rector is aangesteld door Erdogan en heeft veel teweeggebracht bij Turkse studenten in Istanbul, maar ook hier in Nederland. “De universiteit wordt als politiek werktuig gebruikt, waar de regering steeds meer invloed krijg op de academische wereld.” Universitaire autonomie moet gerespecteerd en beschermd worden door de overheid, zo luidt de open brief.

Luuk is omringd door Turkse studenten voor wie de huidige situatie een schrijnende realiteit is. “Door hen besef ik  hoe belangrijk het is om in de vrijheid die we hier ervaren je uit te spreken. Ik wil graag zelf deelnemen om de toch ongehoorde stem van studenten in Turkije te laten horen.”

Solidariteit

Het kleinschalige protest in Den Haag is onderdeel van een grotere protestbeweging, en is vooral bedoeld als teken van solidariteit tegenover de studenten in Istanbul. “We willen zo aandacht vragen voor deze zaak, maar vooral steun betuigen aan de studenten van de Bogazici Universiteit,” zegt Luuk. “Deze studenten zijn ook protesten begonnen in Istanbul, maar die worden met politiegeweld neergeslagen.”

Naast het protest in Den Haag is Luuk met zijn medestudenten een petitie begonnen, ook uit solidariteit voor de Bogazici studenten. Deze petitie is al ruim 1.800 keer ondertekend. Voorlopig was dit de enige actie vanuit de EUC-studenten “Maar we houden natuurlijk wel in de gaten wat er gebeurt.”

Aangezien Luuk binnenkort naar Turkije hoopt te gaan, wil hij niet met zijn achternaam in het stuk om moeilijkheden te voorkomen. Zijn volledige naam is bekend bij de redactie.