Roelien-Ritsema-van-Eck

Ritsema van Eck vertrekt na twee jaar

Collegelid Roelien Ritsema van Eck vertrekt van de Erasmus Universiteit

Roelien Ritsema van Eck, lid van het College van Bestuur, vertrekt na minder dan twee…

“We hebben vertrouwen in Ellen van Schoten een sterke bestuurder te hebben gevonden met grote ervaring op het brede terrein van de bedrijfsvoering. We zijn overtuigd dat Ellen met veel deskundigheid, overtuiging en enthousiasme de uitdagingen binnen haar portefeuille tegemoet zal treden, zegt Jaap Winter, voorzitter van de Raad van Toezicht in een persbericht van de universiteit. Die uitdagingen zullen er zeker zijn, nu de in- en uitgaande geldstromen van de universiteit door de coronacrisis behoorlijk ongewis zijn.

Van Schoten (1966) promoveerde aan de Vrije Universiteit Amsterdam op het onderwerp control en audit van financiële derivaten bij niet-financiële instellingen. Sinds 1 oktober 2017 is ze als COO verantwoordelijk voor de afdelingen bedrijfsvoering van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Eerder werkte ze voor de Algemene Rekenkamer en bij PricewaterhouseCoopers. Ook  was ze plaatsvervangend directeur bij het Instituut Onderzoek Overheidsuitgaven en vervulde ze verschillende functies bij het ministerie van Financiën en bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

'Vooraanstaande universiteit'

Ellen van Schoten laat in het persbericht weten vereerd te zijn met haar benoeming: “Ik kijk er naar uit om bij deze vooraanstaande universiteit aan de slag te gaan. Het belang en de impact van onderwijs en onderzoek in onze maatschappij zijn groot. Graag zet ik mijn ervaring en netwerk in om de ambities van de Erasmus Universiteit Rotterdam samen met mijn collega’s van het CvB en de decanen te verwezenlijken.”

Als derde lid van het CvB wordt Van Schoten verantwoordelijk voor de portefeuille bedrijfsvoering en de centrale diensten Finance, Human Resources, Real Estate & Facilities en IT.  Het CvB bestaat verder uit voorzitter Ed Brinksma en rector magnificus Rutger Engels.