De internationaliseringsorganisatie peilde eind augustus de meningen van 608 internationale studenten die recent in Nederland zijn afgestudeerd, of die dat binnenkort zullen doen. In de enquête werd hun gevraagd naar hun plannen voor na de studie.

Talent

Over het geheel genomen lijkt de crisis daar weinig aan te veranderen. Vóór de pandemie wilde nog zo’n 57 procent van de respondenten in Nederland blijven wonen en werken. Dat aandeel is maar ietsje minder geworden: 54 procent.

Maar voor de groep studenten van buiten Europa ligt dat anders. Om na hun afstuderen in Nederland aan het werk te gaan, moeten zij een verblijfsvergunning aanvragen. Dat is nog maar 56 procent van hen van plan, tegen 72 procent vóór de crisis. Daarmee dreigt veel talent verloren te gaan voor Nederland.

Nu de economie in het slop zit, ziet de totale groep internationals hun kansen op een baan in Nederland een stuk somberder in. Voorheen was het gebrek aan ‘carrièremogelijkheden’ voor iets meer dan een kwart van hen (28 procent) een belemmering om hier te blijven. Dat geldt nu voor 44 procent.

Steekproef

Hoewel studenten uit 86 landen de Nuffic-enquête hebben ingevuld, is de steekproef niet helemaal representatief. De meeste respondenten komen uit India (14 procent), Duitsland en Indonesië (beiden 11 procent), terwijl internationale studenten in Nederland vooral afkomstig zijn uit Duitsland, Italië en China.

Overigens zijn internationale studenten in technische studies iets optimistischer dan de rest. Zij willen vaker in Nederland blijven (60 procent) dan studenten uit andere sectoren (52 procent).