Universiteiten en hogescholen zetten sinds maart alle zeilen bij om hun onderwijs draaiende te houden. Toch is het onvermijdelijk dat een deel van de studenten door de coronacrisis vertraging oploopt.

Dat begrijpt minister Van Engelshoven ook. Wie tussen september 2020 en eind januari 2021 een hbo-diploma of wo-masterdiploma behaalt, krijgt daarom drie maanden collegegeld terug. Dat levert deze studenten 535 euro op.

Geen meerderheid

Maar waarom zouden alleen laatstejaars studenten aanspraak kunnen maken op deze regeling, vroeg PvdA-Kamerlid Kirsten van den Hul zich voor de zomer af. Ze wil dat de minister haar regeling verruimt, en diende daartoe samen met SP en GroenLinks een motie in.

Een uitslag kwam er destijds niet: de stemmen staakten. Wekenlang bleef het spannend, maar gisteren volgde dan eindelijk een nieuwe poging.

Maar ook dit keer lukte het Van den Hul niet om een meerderheid te behalen. Tijdens een hoofdelijke stemming werd de motie met 65 stemmen en 66 stemmen tegen nipt verworpen. De aanwezige leden van regeringspartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie stemden tegen.

Opnieuw kijken

Ook de landelijke studentenorganisaties ISO en LSVb willen compensatie voor alle vertraagde studenten. Volgens het ISO is het aantal studenten met studievertraging in coronatijd met 54 duizend toegenomen.

Maar we kunnen niet iedereen zomaar compenseren, zei Van Engelshoven eerder. Toch staat de deur op een kier. Ze gaat de totale studievertraging inventariseren en wil alles “stap voor stap” bekijken, dus wellicht komen er nog aanvullende regelingen.

Vertraging in je studie door bijzondere omstandigheden? De EUR heeft het profileringsfonds, een fonds waaruit de universiteit financiële steun kan aanbieden aan studenten die studievertraging oplopen.

rolstoel-studenten-plaza-feba-sukmana1

Meer over het profileringsfonds

‘Studenten met een functiebeperking hoeven geen studievertraging op te lopen’

Uit onderzoek blijkt dat Nederlandse studenten met een functiebeperking niet of…

Lees één reactie