In het Akkoord Studentenhuisvesting 2020-2025 spreken de partijen af om zich in te zetten tegen misstanden op de kamermarkt, zoals te hoge huren, discriminatie, achterstallig onderhoud en onveiligheid.

‘Studenten zijn belangrijk voor de dynamiek en het culturele klimaat van onze stad. Daarnaast willen we ook afgestudeerden graag behouden voor Rotterdam. Dit kunnen we alleen bereiken door samen met het onderwijs en studentenhuisvesters te zorgen voor een goed en betaalbaar woningaanbod voor studenten en net afgestudeerden’, zegt wethouder Bas Kurvers (Bouwen en Wonen).

Woontoren op Woudestein

De gemeente wil afspraken maken met ontwikkelaars over betaalbare studentenkamers in nieuwbouwprojecten. Onder andere aan de Rijnhaven en het Schiekadeblok zou daar meer ruimte voor moeten komen.

Daarnaast zijn er verschillende plannen in voorbereiding voor nieuwe wooncomplexen. Aan de Rochussenstraat komen 150 kamers, een nieuwe woontoren op campus Woudestein biedt ruimte aan maximaal 400 studenten. In het Brainpark en aan de Hoofdweg in Prins Alexander komt plek voor respectievelijk 250 en 150 studenten. Ook wordt het bestaande complex De Snor aan de Kralingse Kerklaan uitgebreid.

Structureel inspraak door studenten

Namens de studenten in de Universiteitsraad ondertekende raadslid Florian Wijker het akkoord. Hij is ‘redelijk tevreden’ over de inhoud. “Er moet nog het een en ander geconcretiseerd worden. Zo is het stimuleren van goed verhuurderschap een belangrijk thema, maar moeten we nog nadenken wat de consequenties zijn als dit niet het geval is. Daar ligt ook een verantwoordelijkheid voor de centrale studentenraden van Rotterdam, die dankzij het akkoord structureel inspraak hebben en dus zelf met voorstellen mogen komen.”

Rotterdam is de tweede studentenstad van Nederland. Momenteel volgen er ruim 100.000 studenten een mbo-, hbo- of universitaire opleiding. Een derde daarvan is uitwonend. De wachtlijsten nemen al jaren toe. Bij Stadswonen wachten jongeren gemiddeld dertien maanden op hun eerste kamer.

Bouwput xior studentenwoningen campus foto Boris Berg 2

Lees meer

Groot tekort aan kamers verwacht in Rotterdam

Studentensteden waar de woningnood onder studenten hoog is, bouwen er tot 2026 flink wat…