De meeste oplossingen die de studenten aandragen zijn helaas niet haalbaar, zegt directeur van de bacheloropleiding Adri Meijdam. “Ze stelden voor om in het voorjaar van 2021 op uitwisseling te gaan. Dat idee hebben we aan alle kanten afgekloven, maar dat gaat helaas niet lukken. Eén idee was dat de verplichte vakken in het voorjaar een halfjaar vervroegd werden. Ik kan echt niet van mijn docenten vragen het programma voor september nu nog om te gooien. Die hebben er al loodzware maanden op zitten. Daarnaast is er nog geen enkele garantie dat in het voorjaar die uitwisselingen wel kunnen doorgaan.” Een ander voorstel was om de verplichte vakken en de bachelorscriptie op afstand te doen tijdens de uitwisseling, maar ook dat zou volgens Meijdam een te grote belasting zijn voor de docenten.

RSM

Lees meer

Tweedejaars bedrijfskundestudenten kunnen niet meer op uitwisseling door corona

Veel studenten zagen hun uitwisseling in het najaar in rook opgaan door de beperkte…

Toch mogelijkheden

Toch ziet Meijdam mogelijkheden. “De studenten geven ook als optie om pas in het najaar van 2021 te gaan. Dat betekent eigenlijk dat ze hun bachelor met een halfjaar willen verlengen. Dat heeft allerlei consequenties: ze moeten een jaar langer collegegeld betalen en ze kunnen niet meteen met hun master beginnen. Dat ze dat willen, is wel bijzonder en getuigt van heel veel motivatie en drive. Dus toen hebben wij gezegd: dat willen we belonen.”

Meijdam is met de examencommissie gaan praten of dit mogelijk was, en ja, hij denkt van wel. “We moesten het systeem zo inregelen dat studenten na hun laatste vak niet automatisch hun diploma krijgen, want daarna mag je niet meer verder studeren. Ook moesten we voorkomen dat deze studenten nog over zouden gaan van het oude naar het nieuwe bachelorprogramma, dat het jaar na hen ingaat. En er moest voldoende plek zijn bij de partneruniversiteiten, want er komt ook weer een hele nieuwe lichting aan die op exchange wil. Dan zijn er nog wat details die we moeten uitwerken: wie krijgt er dan voorrang, de nieuwe of de oude lichting? En studenten gaan opnieuw de ‘tombola’ in, dus als je naar Singapore zou gaan is het nog niet zeker dat dat weer lukt.”

Hoeveel studenten bereid zijn om studievertraging op te lopen in ruil voor toch een uitwisseling, weet Meijdam nog niet. De studenten hebben deze week een antwoord op hun brief ontvangen. Daarin belooft de faculteit ook dat studenten van wie de uitwisseling niet doorging prioriteit zullen krijgen als ze tijdens hun RSM-master alsnog op uitwisseling willen.