Hogeschool laat kwestie rusten

Winterse dag op de campus_Amber Leijen_vrije opdracht (18)

Lees meer

Zorgen over antisemitisme en racisme in appgroep voor studenten

In een appgroep voor derdejaars studenten van het Erasmus University College (EUC) hebben…

De directie van de Hogeschool Rotterdam, die aanvankelijk ook aangifte wilde doen in de kwestie waarbij een aantal van haar studenten betrokken was, laat de kwestie rusten. “Door hectiek rond de coronacrisis is de aangifte blijven liggen”, zegt directeur Ron Bormans weten tegen het online magazine Profielen.

Dat de betrokken studenten, die lid waren van roeivereniging Skadi, in een appgroep voor derdejaars studenten van het Erasmus University College (EUC) tientallen racistische, antisemitische en seksistische beelden verspreidden, veroorzaakte in februari grote ophef.

Collegevoorzitter Hans Smits vertelde destijds tegen Erasmus Magazine de betrokken studenten te hebben aangesproken op hun gedrag. “Wij vinden het delen van aanstootgevend materiaal onacceptabel en tolereren dit gedrag niet. De betrokken studenten heb ik individueel gesproken. Als bestuur vinden wij dat de universiteit een plek moet zijn waar iedereen veilig kan studeren of werken. Een dergelijk incident nemen we dan ook heel serieus en we zullen derhalve passende maatregelen nemen, zoals het voorbereiden van een aangifte”, aldus Smits destijds.

'Echt spijt'

Hogeschoolvoorzitter Bormans zegt het ‘niet goed te vinden’ dat de aangifte bij zijn opleiding is blijven liggen. “We hebben de zorgvuldige afweging gemaakt of we die nu alsnog zullen doen. Tegelijkertijd zien we dat de studenten tot inkeer zijn gekomen en voldoende reflectief zijn geweest op hun eigen gedrag. Zij hebben laten zien dat ze er echt spijt van hebben en ervan geleerd hebben. Vanwege het pedagogisch effect van de maatregelen en de tijd die wij er zelf overheen hebben laten gaan, hebben wij besloten om tegen deze studenten geen aangifte meer te doen.”

Hans Smits voorzitter college van bestuur 3 – Aysha Gasanova

Lees meer

Collegevoorzitter stelt paal en perk aan racisme en #MeToo

Collegevoorzitter Hans Smits reageert op recente incidenten rond sociale veiligheid op de…