Internationaliseringsorganisatie Nuffic peilde eind april de meningen van 941 potentiële studenten uit landen zoals China, India en Brazilië. De enquête werd uitgezet in de tien niet-EU-landen waar Nuffic een zogeheten Netherlands education support office (Neso-kantoor) heeft.

Ook tijdens de coronacrisis blijft de belangstelling voor een studie aan een Nederlandse universiteit of hogeschool groot, meldt Nuffic. Tachtig procent van de ondervraagde studenten is daar nog steeds in geïnteresseerd. Van die groep wil 40 procent zich nog altijd inschrijven. Ongeveer een kwart denkt er door de coronacrisis van af te moeten zien. Ruim een derde twijfelt nog.

Goede optie

Van de potentiële studenten antwoordt 38 procent dat ze op dit moment zoals gepland naar Nederland willen komen om fysieke werkgroepen en colleges te volgen. Eén op de tien studenten vindt online onderwijs juist een goede optie.

Anderen stellen hun komst liever uit, tot het eerstvolgende startmoment (14 procent) of anders tot volgend studiejaar (21 procent). Een klein deel (4 procent) kiest voor een opleiding in eigen land en 13 procent verkeert nog in twijfel.

Geldzorgen

Wie in Nederland wil studeren, moet natuurlijk wel op het vliegtuig kunnen stappen. Ruim de helft van de ondervraagde studenten vreest door reisbeperkingen niet hierheen te kunnen komen. Er zijn ook geldzorgen: studenten denken minder makkelijk een studiebeurs te kunnen krijgen of zitten door de coronacrisis in onzekerheid over hun inkomen.

De komst van buitenlandse studenten houdt de gemoederen al langere tijd bezig. Het Britse onderzoeksbureau QS stelde al eerder dat ruim de helft van de jongeren zijn studieplannen naar Europa een jaartje uitstelt vanwege het coronavirus.