Stoter vertelt dat er in november gesprekken zijn geweest met sectievoorzitters van de faculteit. “Zij hebben mij gevraagd om te blijven en daar heb ik ja op gezegd”, aldus Stoter. Ze zegt daar ‘trots’ op en ‘diep dankbaar’ voor te zijn. Faculteitsraadsvoorzitter Tessa van Schendel bevestigt dat de raad ‘de wens heeft geuit dat de termijn van de huidige decaan verlengd zal worden’.

Of Stoter de verlenging ook krijgt is nog niet bekend, daar moet het College van Bestuur (CvB) over beslissen. In een reactie laat het CvB weten dat het ‘niet ingaat op individuele benoemingsprocedures’. Op de vraag of verlenging mogelijk is en of ze al een kandidaat op het oog hebben, geeft het CvB geen commentaar.

Uitzonderlijke gevallen

De aanstelling tot decaan is voor vier jaar, met een mogelijkheid tot herbenoeming voor een tweede termijn. Het CvB zal alleen bij hoge uitzondering besluiten tot herbenoeming voor een derde periode. Wat onder ‘hoge uitzondering’ valt, wordt verder niet gespecifieerd.

Stoter begon haar academische carrière aan de Universiteit van Amsterdam. In 2010 werd ze hoogleraar aan de ESL en in 2013 volgde de benoeming tot decaan. Zij was de eerste vrouwelijke decaan in de 99-jarige geschiedenis van de EUR.

Suzan_Stoter.06

Lees meer

ESL-decaan Suzan Stoter wil toch door na tweede termijn: ‘Decaan ben je voor het leven’

In 2013 werd Suzan Stoter de eerste vrouwelijke decaan van de EUR. Haar tweede termijn op…