De NOS publiceert uit een advies van het zogeheten Outbreak Management Team. Daarin gaat het ook over het openen van het onderwijs. Het advies is voor het kabinet een van de voornaamste bronnen om beleid op te baseren.

Het advies klinkt optimistisch. “Het aantal nieuwe ziekenhuis- en IC-opnames laat een duidelijke daling zien die naar verwachting zal doorzetten onder de huidige maatregelen”, staat erin.

Modellen

Uit de modellen die het team gebruikt, zou blijken dat de kinderopvang, het speciaal onderwijs en de basisscholen weer open kunnen. Althans, dat zou niet leiden tot “aanzienlijke extra ziektelast en belasting van de zorg”. Desnoods beginnen de scholen met halve klassen. Misschien kan het voortgezet onderwijs een maand later volgen.

Het hoger onderwijs is een ander verhaal. Fysiek onderwijs aan universiteiten en hogescholen zou “een reëel risico” vormen. Het OMT adviseert om eerst te kijken wat er gebeurt als het basis- en voortgezet onderwijs weer opstarten.

Universiteiten en hogescholen bestrijken immers een groter gebied dan de afzonderlijke basisscholen. Kinderen wonen meestal vlakbij hun basisschool, terwijl veel studenten met het openbaar vervoer naar hun onderwijsinstelling gaan en dat is een risico.

Stages

Kun je een uitzondering maken voor praktijkonderwijs en stages? Het OMT zou eerst willen weten “hoeveel personen onder een dergelijke uitzondering vallen” voordat daar een advies over komt.

“De komende tijd moet de balans gevonden worden tussen het beheersen van het virus enerzijds en het zomin mogelijk laten verstoren van de samenleving anderzijds”, staat in het advies. “Essentieel is dat de maatregelen breed draagvlak hebben en haalbaar blijken in de maatschappij en opgevolgd worden.”

Er zijn wel allerlei onzekerheden, staat in het advies. Wetenschappers weten nog lang niet alles van het virus. Toch moet de “samenleving” weer deels op gang komen. “Gezien de zeer grote sociale, financiële en economische gevolgen van de maatregelen kan niet gewacht worden tot alle hiaten in de kennis zijn opgelost”.

Rutte

Vanavond om 19.00 uur houdt premier Rutte een persconferentie over de coronacrisis en (onder meer) het onderwijs. Dan zal duidelijk worden hoe het kabinet tegen dit advies aankijkt.