De gehonoreerde onderzoekers zijn Roland Bal (ESHPM), Arnold Bakker, Darren McCauley, Paraskevas Petrou, Jeroen van der Waal, Rolf Zwaan (allen ESSB), Casper van Eijk en Manon Hilligers (beiden Erasmus MC).

Consequenties van besluiten

Het onderzoek van Roland Bal gaat over de besluitvorming tijdens de crisis en welke consequenties die heeft voor zorgorganisaties, professionals en burgers. Bal observeert bijeenkomsten in het ziekenhuis en bij een grote gemeente, en interviewt sleutelfiguren.

Bakker onderzoekt hoe werknemers met behulp van ‘nudges’ (kleine duwtjes in de goede richting) gezonder kunnen werken vanuit huis. Deelnemers wordt geleerd om zelf nudges te maken op het gebied van beweging, welzijn en werkprestatie.

Ongelijke impact van de crisis

McCauley gaat zestig interviews doen over de ongelijke impact van de crisis op verschillende delen van de samenleving. Volgens McCauley is begrijpen hoe publieke en private partijen tegen deze ongelijkheid aankijken cruciaal voor het oplossen van de crisis.

Welke oplossingen medewerkers bedenken om buiten het comfort van hun normale werkplek goed te functioneren, onderzoekt Petrou. Dat kan gaan over het vragen van hulp, het zoeken van cursussen, zelfreflectie of mindfulness.

Gedachtes over complotten

Van der Waal bekijkt in zijn onderzoek de dagelijkse trend in institutioneel vertrouwen tijdens de coronacrisis in maart 2020. Ook onderzoekt hij of er een causaal verband is tussen de crisismaatregelen en dat vertrouwen, en of dat verschilt tussen maatschappelijke groepen.

Zwaan tot slot gaat kijken hoe mensen informatie over Covid-19 verzamelen, interpreteren en gebruiken. Welke bronnen raadplegen gebruiken ze, wat weten ze over de ziekte? En hoeveel vertrouwen hebben ze in die kennis? Hoe denken ze over complottheorieën rondom Covid-19?

Immuunsysteem gemonitord

Het onderzoek van Van Eijck richt zich rechtstreeks op de ziekte Covid-19. Van Eijck monitort veranderingen in het immuunsysteem van patiënten. Wie heeft er baat bij behandeling, en wie overlijdt? Dat onderzoek moet leiden tot manieren om beter te voorspellen wat de juiste medische beslissingen zijn bij Covid-19-patiënten.

Hilligers richt zich op jongeren. Met de serious smartphonegame GROW IT! rapporteren jongeren hoe ze zich voelen en krijgen ze uitdagingen om corona-stress te lijf te gaan. Daarmee wil Hilligers ontdekken hoe het gaat met het welzijn van de jongeren, en tegelijkertijd de jongeren te helpen om psychologische problemen te voorkomen.