Andere universiteiten kondigden eerder al aan al het onderwijs tot de zomer online te geven, of tot 1 juni echt alleen maar digitale colleges en tentamens te geven. Maar die keuze maakt de Erasmus Universiteit niet. “Zodra de campus open kan, geven we studenten graag weer de ruimte en docenten de mogelijkheid om college te geven”, zei Engels. “Tegelijkertijd wilden we ook duidelijk zijn, dus in principe is het onderwijs online tot 1 juni.”

Wat betekent dat voor studenten die niet naar de campus kunnen komen, omdat ze bijvoorbeeld bij hun familie in het buitenland zitten?

Engels: “We zorgen er zo goed mogelijk voor dat ze in staat zijn om onderwijs te kunnen blijven volgen en tentamens te maken.”

Goed voorbereiden

Anne van de Graaf, directeur bedrijfsvoering van de Rotterdam School of Management (RSM), vertelde in de uitzending dat haar faculteit de afgelopen twee weken de tijd heeft genomen om het digitaal onderwijs zo goed mogelijk voor te bereiden. “Op de RSM beginnen we daarom maandag met online onderwijs. De grootste uitdaging blijft tentaminering. Kleinschaligere tentamens gaan wel lukken, maar voor grootschalige multiple-choice-tentamens voor zes- tot zevenhonderd studenten hebben we nog geen goede oplossing. Het is onmogelijk om daar tentamens met open vragen van te maken, dat is simpelweg te veel nakijkwerk.”

Ook de voorlichtingsactiviteiten op de campus en elders worden tot 1 juni opgeschort. Voor promotieplechtigheden geldt dat ze in beginsel online worden georganiseerd, of worden uitgesteld.

Lees één reactie