Gezien de coronacrisis zouden eerstejaars studenten allemaal uitstel van het bindend studieadvies (bsa) moeten krijgen, vindt de LSVb. Dat zou vorige week ook zijn afgesproken met universiteiten en hogescholen.

En dat was al een compromis, zegt voorzitter Alex Tess Rutten, “Wij vinden eigenlijk dat je deze lichting studenten helemaal geen bindend studieadvies meer moet geven. Dat geeft rust en duidelijkheid.”

Van Engelshoven op de campus_foto’s door Aysha (19)

Lees meer

Uitstel voor studenten met te weinig punten voor bindend studieadvies

Eerstejaarsstudenten die dit collegejaar niet aan het bindend studieadvies voldoen…

Andere koers

Terwijl de hogescholen inderdaad alle hbo-studenten uitstel verlenen van het bsa, varen sommige universiteiten een andere koers. Wageningen bijvoorbeeld verlaagt de norm voor het bsa, maar schaft hem niet af. Bij enkele andere universiteiten gaan ze checken of de studievertraging echt door de coronacrisis komt.

Daarmee doen ze eigenlijk niets nieuws. Overmacht is altijd een reden voor uitstel of verlaging van het bsa, dus coronacrisis of niet, in feite verandert er helemaal niets. Dat concludeerde het HOP vorige week in een analyse.

Tweede Kamerlid Frank Futselaar van de Socialistische Partij kan het haast niet geloven en verzoekt minister Van Engelshoven om opheldering. “Er is nu in het veld verwarring over en dat lijkt me onwenselijk”, schrijft hij. Zijn verzoek krijgt steun van regeringspartijen en oppositie.

In sommige media verschenen verkeerde berichten over corona en het bindend studieadvies, die universiteitenvereniging VSNU dan ook op twitter weersprak. “In tegenstelling tot wat geschreven wordt, is niet besloten tot generiek uitstel van het bsa”, onderstreepte de vereniging.

Kwalijk

De LSVb baalt van de situatie, zegt Rutten. “Ik vind het heel erg kwalijk dat sommige universiteiten er toch anders mee omgaan dan afgesproken. Studenten zijn juist gebaat bij iets van houvast en duidelijkheid.”

Het Interstedelijk Studenten Overleg bevestigt wat de LSVb zegt. Voorzitter Kees Gillesse: “Wij vinden het jammer dat de bsa-regelingen zo uiteen gaan lopen. Een generieke maatregel levert de meeste zekerheid op. Daar zijn wij ook vanuit gegaan. Dat betekenden die afspraken voor ons, al kun je ze inderdaad anders lezen.”

De Hogeschool Rotterdam lijkt voorlopig de enige die het bsa helemaal schrapt voor deze lichting studenten. Dat besluit viel al vóór de afspraken met de minister.

In Erasmus TV vertelt Lilian Jillissen, directeur Onderwijs & Studentenzaken, over de bsa-maatregelen Bron: youtu.be