Studenten van buiten de Europese Economische Ruimte (EER) hebben een verblijfsvergunning nodig om in Nederland te mogen studeren. Als ze daarnaast ook een werkvergunning hebben, mogen ze maximaal 16 uur in de week werken naast hun studie.

Tot voor kort golden deze beperkingen ook voor bepaalde extracurriculaire activiteiten, zoals het lid zijn van een medezeggenschapsraad of het bekleden van een bestuursfunctie bij een studievereniging. In de praktijk is 16 uur per week nogal krap, waardoor veel internationale studenten voor dit soort functies buiten de boot vielen.

Volwaardig

Door de wijziging in het ‘Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen’ wordt er nu een vrijstelling opgenomen voor de werkvergunningsplicht voor medezeggenschaps- of bestuursfuncties. Dit betekent dat ook studenten van buiten de Europese Economische Ruimte (EER) volwaardig aan deze activiteiten kunnen deelnemen.

Nuffic en studentenorganisatie ISO zijn tevreden. “Als instellingen internationale studenten aantrekken, is het vanzelfsprekend dat deze studenten ook moeten kunnen meepraten over hun onderwijs”, zegt ISO-voorzitter Kees Gillesse.

Eerder werden studenten van buiten de EER al vrijgesteld van de werkvergunningseis bij stages. Wel is een stageovereenkomst verplicht waarbij de stageverlener, student en onderwijsinstelling betrokken zijn.