“Een academische opleiding die het internationale perspectief onvoldoende biedt, mist kwaliteit en relevantie voor de arbeidsmarkt en de samenleving”, schrijven de rectores magnifici. Wel benadrukken ze dat balans essentieel is. Ze benoemen daarvoor drie uitgangspunten: kwaliteit, maatwerk en inclusiviteit.

'Universiteit moet open zijn'

Voor de universiteiten staat ‘als een paal boven water’ dat internationalisering moet bijdragen aan de kwaliteit van onderwijs en onderzoek. Bovendien benadrukken ze dat maatwerk belangrijk is: “Een arts werkzaam in Nederland behandelt ook patiënten uit andere landen, een advocaat staat ook multinationals en het MKB bij met afzetmarkten over de hele wereld, en een astronoom kijkt niet alleen over landsgrenzen, maar bestudeert het universum dankzij het delen van kennis en infrastructuur met internationale partners.” Tenslotte stellen de rectoren dat internationalisering en inclusiviteit hand in hand gaan: “De universiteit moet open en toegankelijk zijn […] voor álle studenten en wetenschappers: ongeacht herkomst, status, religieuze of seksuele oriëntatie en of je ouders nu gestudeerd hebben of dat jij de eerste bent in jouw familie die naar de universiteit gaat.”

“Nederland is een open land en moet dat blijven. We hopen van harte dat ook de politiek en overheid dat inzien en dat zij ons helpen om een goede balans te zoeken in onze nationale en internationale oriëntatie. Beide zijn nodig”, sluiten de universiteitsbestuurders hun stuk af.

Voertaal

Woensdag bespreekt de Tweede Kamer het wetsvoorstel Taal en toegankelijkheid van minister Ingrid van Engelshoven. Daarin wordt onder meer geregeld dat de voertaal bij universitaire opleidingen in principe Nederlands is, tenzij het meerwaarde heeft om daarvan af te wijken.

engels-verengelsing-internationalisering-bilingual-tweetalig-bas-van-der-schot

Lees meer

‘Politiek moet doorgeslagen verengelsing terugdraaien’

Ruim 180 hoogleraren, schrijvers en andere prominenten roepen de Tweede Kamer op om de…