In de brief belooft het CvB bovendien in de toekomst ‘nog zorgvuldiger’ af te wegen of een extern onderzoek nodig is. “Gelukkig gebeurt zoiets als dit niet elke dag en als het aan ons ligt willen we in de toekomst voorkomen [dat we zo’n onderzoek moeten instellen]. We hopen dat dit een uitzonderlijke situatie blijft, maar uiteraard kunnen we dat niet garanderen, omdat we niet weten wat de toekomst ons brengt. Zoals eerder gezegd, zullen we in de toekomst nog zorgvuldiger zulke beslissingen nemen, de lessen die we nu geleerd hebben in acht nemend”, schrijft rector Rutger Engels aan de raad.

Reglement wordt aangepast

Behalve een onafhankelijke commissie vroeg de raad ook om in het universitaire ict-reglement criteria op te nemen voor het inschakelen van een extern bedrijf als Hoffmann Bedrijfsrecherche. Ook dit zegt het CvB toe.

Tot slot gaat het CvB ook mee met het voorstel van de raad om debatten te organiseren over sociale veiligheid op de universiteit. “Dit hebben we besproken met het Diversity & Inclusion-team en Human Resources. Zij zullen een voorstel doen hoe deze debatten georganiseerd kunnen worden en hier mag de Universiteitsraad ook zijn mening over geven. In het debatprogramma zal ruimte zijn voor het onderwerp ‘het externe onderzoek bij ESHCC’”, aldus Engels.

hans van den berg voorzitter presentatie universiteitsraad

Lees meer

Op zoek naar eenheid: de Universiteitsraad en het Hoffman-onderzoek

Voorzitter Hans van den Berg geeft namens de Universiteitsraad commentaar op de stappen…