“Jaarlijks sterven ongeveer 20 duizend mensen ten gevolge van roken”, legt Blokhuis uit. “Elke dag beginnen gemiddeld 75 jongeren onder de 18 jaar met dagelijks roken en de meeste jongeren roken de eerste sigaret op het schoolterrein.”

Dat kan zo niet langer, meent het kabinet. Het verbod gaat voor het hele onderwijs gelden, van basisschool tot hoger onderwijs, en de instellingen moeten het ook handhaven.

Amendement uit 2016

Het verbod vloeit voort uit een amendement uit 2016 van Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber van de ChristenUnie, partijgenoot van Blokhuis. Het duurde dus even, maar het verbod komt er nu.

Volgens een woordvoerder heeft die tijdspanne te maken met de praktische uitwerking van het verbod, zoals de precieze formulering en de handhaving. De kabinetswissel zou ook voor vertraging hebben gezorgd.

Buitenstaanders moeten zich eveneens aan het verbod houden. “Indien bijvoorbeeld een theatervereniging na schooltijd de aula van de onderwijsinstelling huurt om voor een voorstelling te repeteren”, schrijft Blokhuis, “zullen ook de leden van de vereniging niet mogen roken op het terrein van de onderwijsinstelling en zal het rookverbod moeten worden gehandhaafd.”

Vijf rookzones

Op campus Woudestein zijn sinds het begin van dit collegejaar nog maar vijf speciale rookzones aangewezen waar nog gerookt mag worden. Ook had de universiteit, vooruitlopend op het landelijk verbod, al aangekondigd ook die laatste vijf zones in september 2020 op te heffen. Het Erasmus MC is als ziekenhuis al langer rookvrij.

vlcsnap-2019-09-12-10h41m24s101

Bekijk de reacties van studenten op het rookverbod

Campus Talk: ‘Ik vind het rookverbod stom’

De EUR bereidt zich voor op een totaal rookverbod op de campus. Daarop vooruitlopend zijn…