Torenhoge werkdruk

Hoog tijd om dat middel in te zetten in de onderhandelingen over de financiering van het wetenschappelijk onderwijs, vinden de bonden en WOinActie. Zeker nu het economisch goed gaat met Nederland zijn ze alle bezuinigingen en ‘doelmatigheidskortingen’ van Den Haag zat. “Dit heeft de afgelopen jaren geleid tot een torenhoge werkdruk en uitpuilende collegezalen”, schrijven ze in een gezamenlijke verklaring.

Ze vragen de medezeggenschap niet akkoord te gaan met eventuele herverdelingen à la de commissie-Van Rijn. Oftewel: dat er meer geld gaat naar bèta-techniek ten koste van de andere disciplines. “Ook moet er een adequate bekostiging voor onderwijs en onderzoek in de begroting terugkomen”, zegt FNV-bestuurder Jan Boersma desgevraagd. Is daar geen sprake van? Dan kunnen de bestuurders een tegenstem verwachten.

Effectief middel

“Het is de bedoeling de colleges van de universiteiten mee te krijgen in onze coalitie en de druk op te voeren richting het ministerie. Het is te makkelijk om alleen maar te zeggen dat ze de doelen van de vakbonden en WOinActie ondersteunen. We vragen hun die extra stap echt te zetten door samen met ons op te trekken.” FNV hoopt op een extra investering van een miljard euro voor onderwijs en onderzoek.

En wat als het bestuur en de medezeggenschap er onderling niet uitkomen? Dat kan nadelig uitpakken voor de universiteiten. “Natuurlijk zou dat problemen kunnen opleveren”, reageert Boersma. “Daarom denken wij ook dat het een effectief middel is.”