Kritisch zijn studenten vooral op de punten ‘voorbereiding loopbaan’, ‘internationalisering’ en ‘stage’, al krijgen ook hier veruit de meeste studies een voldoende. De 1,2 (op een schaal van 5) die Rechtsgeleerdheid krijgt voor de stages en de 2,3 die Criminologie heeft voor ‘voorbereiding loopbaan’ zijn negatieve uitschieters.

De double bachelordegree bij Filosofie krijgt de hoogste score bij de bachelorstudies. Bij de masters staken Arbeidsrecht en de researchmaster Filosofie boven de rest uit.

Betrouwbaar of toch niet

De Nationale Studenten Enquête is woensdag gepresenteerd, vier maanden later dan gebruikelijk. Studentenoordelen van de meeste hogescholen zijn niet meegenomen in deze editie. De hogescholen weigerden eind maart hun verdere medewerking aan de enquête omdat ze de data onbetrouwbaar vonden na het invoeren van de privacywet. Voorheen kon uit de vooraf ingevulde gegevens van 200 à 300 duizend geënquêteerde studenten worden afgeleid wie zij waren en aan welke opleiding zij studeerden. Maar in de enquête van 2019 moeten studenten dat voor het eerst zelf aangeven. Daar waren fouten bij gemaakt. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is de enquête van 2019 na aanpassingen weer even betrouwbaar is als bij voorgaande edities.

Woordvoerder Pauline Thoolen van Studiekeuze123 vindt het jammer dat de hogescholen uiteindelijk niet hebben meegewerkt aan de hersteloperatie, maar heeft daar ook begrip voor. “We hebben een flink beroep moeten doen op de instellingen om alsnog gegevens aan te leveren. Dat heeft hun veel tijd en moeite gekost.”

Verplichte deelname

Onderwijsminister Ingrid van Engelshoven heeft een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd waarin staat dat hogescholen en universiteiten verplicht mee moeten werken aan het onderzoek. Omdat ook de gesprekken over een aanpassing van de vragenlijst voor 2020 vastliepen, is zij bang dat het draagvlak voor de enquête afbrokkelt en het voortbestaan van de landelijke enquête onder druk komt te staan.