Om te voorkomen dat mensen een te hoge hypotheek krijgen en in de financiële problemen komen, is het volgens minister Ollongren van Binnenlandse Zaken belangrijk dat de studieschuld wel wordt meegenomen in de berekeningen.

De hypotheeksector ziet de leningen het liefst geregistreerd bij Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR), maar bij de invoering van het leenstelsel hield toenmalig minister Bussemaker dit tegen. Het zou namelijk onnodige leenangst aanwakkeren.

Geschonden beloftes

Ollongren is het daarmee eens, maar is wel voorstander van een aanpassing in het systeem van DUO waardoor het checken van een studieschuld makkelijk wordt, schreef ze vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer. Zodra de benodigde wijzigingen zijn doorgevoerd kunnen banken hun klanten om een officiële verklaring van DUO vragen waaruit blijkt of ze een studieschuld hebben en hoe hoog die is. Oud-studenten moeten die gegevens zelf opvragen bij DUO. Ze kunnen er ook voor kiezen om dat niet te doen, maar dan krijgen ze mogelijk geen hypotheek.

”De belofte van een sociaal leenstelsel wordt vandaag weer geschonden”, reageert kandidaat-voorzitter van het Interstedelijk Studenten Overleg Kees Gillesse. “Deze mogelijkheid om een schuldverklaring op te vragen is simpelweg een verkapte BKR-registratie.” Hij is bang dat de toegankelijkheid van het hoger onderwijs door deze maatregel in gevaar komt.