De vermelding ‘Eigen weg’ bestond al, maar door verschillende verbouwingen rondom de campus waren ze hier en daar verdwenen. De vermelding is belangrijk, omdat volgens de Nederlandse wet vrij toegankelijk terrein na dertig jaar openbaar wordt, tenzij de eigenaar van de grond er duidelijk bordjes met ‘Eigen weg’  bij zet. Dat kan bijvoorbeeld betekenen dat de verkeerswet van kracht wordt en de gemeente betaald parkeren op de campus kan invoeren. Dat wil de universiteit voorkomen.

Waarom dan nu de toevoeging ‘legitimatie verplicht’? Puur ter verduidelijking dat de wettelijke regel ook (al) op de campus geldt, legt Van Beek uit. Bij weigering tot legitimatie kan iemand de toegang tot de campus worden ontzegd. “Vragen om een identiteitskaart mag alleen als er aanleiding toe is, bijvoorbeeld bij het veroorzaken van lawaai, andere overlast of bij misbruik van studieplekken. Dit is altijd al de situatie geweest, maar is nu uitdrukkelijk aangegeven, waar dat voorheen niet het geval was.”

Experiment met studieplekken

Met ‘misbruik van studieplekken’ doelt Van Beek op het experiment vanaf 11 juni , waarbij studieplekken tijdens drukke periodes uitsluitend gebruikt mogen worden door EUR-studenten. “Als iemand dan bijvoorbeeld geen collegekaart kan tonen, dan kan een beveiliger vragen naar identificatie.”