universiteitsraad-university-council-2017-2018

Onderdeel van de Special

Verkiezingen Universiteitsraad

De Universiteitsraad is het belangrijkste medezeggenschapsorgaan van de universiteit.…

En dat terwijl de Universiteitsraad vorig jaar dit experiment bedacht, om de zichtbaarheid én het mandaat van de raad te vergroten. De Erasmus Universiteit kampt al jaren met een van de laagste opkomstpercentages van alle Nederlandse universiteiten (in 2018 was dat 12,3 procent), en plenaire verkiezingen zouden daarvoor de oplossing zijn, was de gedachte achter het experiment. “We hadden goede hoop dat dit tot verandering zou leiden. Het was ook echt een gevoelig onderwerp in de raad, waar we veel energie in gestoken hebben”, zegt Barmentlo. Dat er nu geen verkiezingen komen, noemt ze ‘heel teleurstellend’.

Het gevolg is dat alle studentleden zonder stemmen in de raad kunnen komen. Daardoor wordt niet alleen hun mandaat ondermijnd, ook hun bekendheid blijft nul. Barmentlo: “Als er wel verkiezingen waren geweest, hadden studenten op ze gestemd, hadden ze op die manier wat bekendheid gekregen. De enige manier waarop andere studenten nu van hun bestaan kunnen weten, is doordat de raadsleden zelf actief informatie gaan verspreiden, of doordat studenten een raadsvergadering bijwonen.”

Meeste faculteiten blijven vertegenwoordigd

De angst onder raadsleden dat de samenstelling van de raad door de plenaire verkiezingen te eenzijdig zou worden, blijkt in elk geval dit jaar redelijk ongegrond. De tien studenten die wel in de raad komen, zijn aardig verdeeld over de faculteiten: drie van de RSM, twee van de ESSB, de ESPhil en het Erasmus MC en een van de ESHCC en de ESE. Van de faculteiten is alleen de ESL (nog) niet vertegenwoordigd in de raad. Geïnteresseerden kunnen zich alsnog aanmelden bij het centrale verkiezingsbureau; waarschijnlijk zijn er in de zomer verkiezingen voor de resterende twee zetels.

Barmentlo gaat vooral over de communicatie en het tijdspad van de verkiezingen in gesprek met de universiteit. “Voor veel studenten komt het aanmeldmoment nu erg vroeg: ze moeten in februari al weten wat ze in september gaan doen. Maar dan weten ze dat nog helemaal niet. Ook hopen we dat de communicatieafdeling ons meer gaat helpen met het bekendmaken van de verkiezingen. Daarover zijn we al in gesprek.”

Wel verkiezingen voor medewerkers

Overigens zijn er nog wel verkiezingen voor de medewerkers in de Universiteitsraad, al is het aantal kandidaten voor de personeelsgeleding ook beperkt. Zij stemmen in tegenstelling tot studenten nog wel per faculteit. Bij de ESL, de ESE, het ISS en het Erasmus MC zijn alleen helemaal geen kandidaten, dus die zetels blijven leeg. Er zijn wel verkiezingen bij de RSM en de ESSB. Daarvoor gaat de ‘stembus’ op 17 april open. Ook voor sommige faculteitsraden zijn er verkiezingen vanaf die datum. Bij de ESPhil, de ESHCC en het University Support Centre zijn evenveel kandidaten als zetels, daar zijn dus geen verkiezingen nodig.